Miljoenen voor logistieke projecten in Noord-Nederland

Er zijn onder andere allerlei investeringen in en nabij de A28 Amersfoort – Hoogeveen om de weg beter te laten doorstromen. Lees verder...

Miljoenen voor logistieke projecten in Noord-Nederland

Er wordt de komende jaren fors geïnvesteerd in diverse logistieke en infrastructurele projecten in Noord-Nederland. Dit blijkt uit bestuurlijk overleg van het MIRT (meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport). In dit artikel leest u over: 

Voor de handels- en productiebedrijven in Noord-Nederland zijn dit investeringen die worden verwelkomd. De A28 is een belangrijke verbindingsweg tussen het noorden en de rest van Nederland dus het is goed dat dit hier werk van wordt gemaakt. Ook de logistieke agenda Noord-Nederland draagt bij om de bereikbaarheid te verbeteren en op het gebied van duurzaamheid stappen te maken.

Diverse investeringen in en rond de A28

Er zijn diverse toezeggingen gedaan voor investeringen in en nabij de A28 Amersfoort – Hoogeveen. Het Rijk reserveert 30 miljoen euro voor uitwerking en realisatie van het pakket aan gerichte infrastructurele maatregelen. Het streven is om deze maatregelen uiterlijk 2026 te hebben gerealiseerd.

De provincie Drenthe en haar regionale partners investeren tussen 2020 en 2024 circa 25 miljoen euro in een breed pakket van maatregelen. Dit pakket is gericht op onder andere het stimuleren van logistieke hubs, ketenmobiliteit/hubs/MaaS. Het gaat hierbij om:

 • Een werkgeversaanpak
 • Het aanleggen van laadinfrastructuur
 • Optimalisatie van het onderliggende wegennet (N375)
 • Gebiedsontwikkeling/stationsontwikkeling Meppel en Hoogeveen

Eén miljoen voor logistieke agenda Noord-Nederland

De nationale overheid en de regionale overheden investeren in 2021 ruim 1 miljoen euro in de uitvoering van een logistieke aanpak in Noord-Nederland. Deze aanpak bevat een logistieke aanpak gericht op:

 • Bereikbaarheid
 • Duurzaamheid
 • De hulp aan de lokale overheden voor de uitvoering van zero emission stadslogistiek

In deze aanpak is onder andere ruimte voor initiatieven rond lading bundelen en het stimuleren van het gebruik van waterstof.

Knelpunten rond afritten aanpakken

Het rijk en de regio gaan diverse regionale knelpunten aanpakken nabij snelwegen. De Rijksbijdrage van 8,275 miljoen euro is bestemd voor de knelpunten:

 • A28, afrit 27 (0,75 miljoen)
 • A28, de Punt/GAE (3 miljoen)
 • A7, afrit 20 (1,5 miljoen),
 • A31, afrit 22 (1,5 miljoen)
 • A7, afrit 47 (0,525 miljoen)
 • A28, afrit 38 (1 miljoen)

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Bron: evofenedex