Mestmengsel: hoogste werking telt

Gebruikt u een mengsel van meerdere soorten dierlijke mest? Dan moet u goed kijken welke werkingscoëfficiënt u voor dit mengsel moet gebruiken. De werkingscoëfficiënt heeft u nodig om te bepalen hoeveel stikstof van de dierlijke mest meetelt voor de stikstoftotaalnorm.

Hoogste werking telt

Wanneer u een mengsel gebruikt van meerdere soorten dierlijke mest, moet u standaard rekenen met de hoogste werkingscoëfficiënt van de aanwezige mestsoorten. Deze werkingscoëfficiënt geldt dan voor het gehele mengsel.

Gevolgen afhankelijk van soort mest

In sommige situaties is de werkingscoëfficiënt van de verschillende mestsoorten in het mengsel niet gelijk. Dit speelt bijvoorbeeld bij het gebruik op zand- en lössgrond van een mengsel van rundveedrijfmest (60%) en varkensdrijfmest (80%), maar ook als het mengsel dunne fractie (80%) bevat. Dit geldt voor alle grondsoorten. Voor het volledige mengsel geldt dan de hoogste waarde.

Mengsel op het eigen bedrijf

Mengt u zelf mest in de opslag of voorafgaand aan het uitrijden? Ook dan moet u standaard rekenen met de hoogste werkingscoëfficiënt van de aanwezige mestsoorten.

U zult meestal niet beschikken over aparte analyseresultaten van de afzonderlijke mestsoorten voorafgaand aan het mengen. Dit is een aandachtspunt als u mest scheidt op uw bedrijf en de dunne fractie samen met uw drijfmest opslaat en uitrijdt.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op.