Mestboekhouding afronden in 2021: wat zijn de gehalten?

Het einde van het jaar komt weer in zicht. Daarmee komt ook de tijd dat u uw mestboekhouding weer moet afronden. Lees meer...

Mestboekhouding afronden in 2021: wat zijn de gehalten?

Het einde van het jaar komt weer in zicht. Daarmee komt ook de tijd dat u uw mestboekhouding weer moet afronden. Per jaar moet u de mestvoorraad bepalen en bepalen met welke gehalten u gaat rekenen.

Belangrijk punt bij controle

De hoeveelheid mest die u in voorraad heeft, samen met de gehalten in deze voorraad, bepaalt mede het mestgebruik op uw bedrijf. De voorraadwaardering is een belangrijk onderdeel van de controle op de gebruiksnormen. Uit de praktijk blijkt dat de NVWA en RVO hier steeds strakker mee omgaan.

Forfaits of analyseresultaten

De grote vraag is of u uw mestvoorraad moet waarderen met de forfaits of met de analyseresultaten van de mest die u heeft afgevoerd. Deze keuze hangt af of u dit jaar en/of vorig jaar mest bemonsterd heeft afgevoerd.

Verschil tussen berekening en opgave

In sommige situaties zit er een verschil in de gehalten die u moet opgeven (aanvullende gegevens) en de gehalten waarmee u moet rekenen.

Vier scenario's

RVO onderscheidt een viertal situaties, afhankelijk of dit jaar of vorig jaar mest bemonsterd is afgevoerd:

1. Beide jaren mest bemonsterd afgevoerd. In zowel de opgave als de berekening moet u uitgaan van de analyseresultaten van de mestafvoer.

2. Beide jaren geen mest bemonsterd afgevoerd. In zowel de opgave als de berekening moet u uitgaan van de forfaits in de begin- en eindvoorraad.

3. In het lopende jaar niet, maar vorig jaar wel mest bemonsterd afgevoerd. Voor de berekening moet u uitgaan van de analyseresultaten van vorig jaar. De opgave van de eindvoorraad moet op basis van de forfaits.

4. In het lopende jaar wel, maar vorig jaar geen mest bemonsterd afgevoerd. Voor de berekening moet u uitgaan van de forfaits. De opgave van de eindvoorraad moet wel op basis van de analyseresultaten (van het lopende jaar).

Boetebeleid Meststoffenwet

RVO heeft bovenstaande werkwijze beschreven in het Boetebeleid Meststoffenwet RVO (2021). 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.

Meer recente agroberichten