Meldplicht maïs op zand- en lössgrond

Teelt u mais op zand- of lössgrond? Dan moet u de maïspercelen uiterlijk 15 februari melden bij RVO. Lees meer in dit artikel.

Meldplicht maïs op zand- en lössgrond

Wilt u maïs gaan telen op zand- en/of lössgrond? Dan moet u de percelen waarop u maïs gaat telen uiterlijk 15 februari melden bij RVO. U bent verplicht om deze melding te doen. Op een perceel zonder melding mag u geen maïs telen.

Drijfmest uitrijden vanaf 15 maart

Op een gemeld perceel mag u pas vanaf 15 maart drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uitrijden.

Maïspercelen melden

Eerst moet u in ‘Mijn percelen’ de percelen waarop u maïs wilt gaan telen intekenen en het gewas maïs opgeven. Vervolgens kunt u de melding doen via mijn.rvo.nl. In de melding worden automatisch de maïspercelen uit uw perceelsregistratie opgehaald.

U kunt t/m 15 februari percelen aan- of afmelden en de oppervlakte aanpassen. Na 15 februari kunt u alleen nog percelen afmelden of het oppervlakte verkleinen. Ook bij deze wijzigingen moet u eerst de perceelsregistratie bijwerken voordat u de melding doorgeeft.

Bij twijfel altijd melden

Weet u nog niet zeker:

  • of u op een perceel maïs gaat telen, omdat u nog twijfelt over het bouwplan? of;
  • wie het perceel gaat gebruiken (huren)?

Dan is het advies om deze percelen aan te melden. De melding blijft het hele jaar van toepassing op het perceel. De volgende gebruiker moet dan wel rekening houden met de uitgestelde uitrijdatum voor drijfmest.

Melding intrekken door melder

Wil de ‘volgende gebruiker’, uit bovenstaande situatie, een ander gewas telen en het perceel voor 15 maart bemesten? Dat kan alleen wanneer de oorspronkelijke melder de melding intrekt.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.