Meldplicht maïs op zand- en lössgrond

Teelt u maïs op zand- of lössgrond? Zoals ook al bleek uit een eerder nieuwsbericht, is de kans groot dat u per 2021 de percelen waarop u de maïs gaat telen moet aanmelden. Daarnaast mag u op deze percelen pas vanaf 1 april drijfmest uitrijden. Dit blijkt uit de voorgestelde aanpassingen die per 2021 in moeten gaan.

Aanvullende maatregelen

Uit het voorstel blijkt dat u vanaf volgend jaar met de onderstaande aanvullende maatregelen te maken krijgt:

  • Uiterlijk 15 februari moet u de percelen, waarop u maïs wilt verbouwen, melden bij RVO.
  • Op het gemelde perceel (bouwland) mag u pas vanaf 1 april drijfmest uitrijden.

Perceel van grasland

Is het perceel waarop u maïs wilt verbouwen nog grasland? Dan geldt de inperking van de uitrijperiode niet. Wel moet u (ook) deze percelen melden.

Uitrijden vaste mest

Voor het uitrijden van vaste mest zijn geen aanvullende beperkingen aangekondigd.

Biologische maïs of suikermaïs

De voorgestelde aanscherpingen zijn niet van toepassing wanneer u biologische maïs en/of suikermaïs onder folie teelt.

Bij twijfel wél melden

Uit het voorstel blijkt dat u geen maïs mag telen wanneer het perceel niet is aangemeld. Twijfelt u of u op een perceel maïs wilt telen? U kunt dan het beste het perceel wél aanmelden. U kunt de melding namelijk altijd nog intrekken. Na het intrekken mag u voor 1 april drijfmest uitrijden. U mag dat jaar echter geen maïs telen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.