Meldplicht buitenlandse chauffeurs en eigen rijders

Vanaf 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor buiten Nederland gevestigde bedrijven, die tijdelijk werknemers in Nederland laten werken. Deze plicht geldt ook voor niet-Nederlandse eigen rijders.

Meldplicht buitenlandse chauffeurs en eigen rijders

In het kader van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) geldt met ingang van 1 maart 2020 een meldingsplicht voor buiten Nederland gevestigde bedrijven, die tijdelijk werknemers in Nederland laten werken. Deze plicht geldt ook voor niet-Nederlandse eigen rijders.

Als er sprake is van een binnenlandse rit of een rit met een begin-of eindbestemming in Nederland door een internationale chauffeur dan moet dit worden gemeld bij het meldloket. Vervoer door Nederland is uitgezonderd van de meldingsplicht.

Meldplicht

Werkgevers hebben voor hun chauffeurs een meldplicht. Ook eigen rijders in transport hebben een meldplicht. Dat is afwijkend van de rest van de EU-lidstaten, waar alleen personeel in loondienst dient te worden aangemeld.

Transport wordt beschouwd als een risicosector en om die reden moeten ook eigen rijders zich melden. Voor de transportsector geldt een jaarmelding. Vanaf 1 februari kan men zich bij het meldloket aanmelden. 

Bron: Evofenedex