Meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers vanaf 1 maart 2020

Werkgevers uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland moeten vanaf 1 maart 2020 hun werkzaamheden en de komst van werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken, vooraf melden.

Meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers vanaf 1 maart 2020

Werkgevers uit andere EU-lidstaten moeten vanaf 1 maart 2020 hun werkzaamheden en de komst van werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken, vooraf melden.

Werkgevers moeten bij het Nederlandse online meldloket onder meer aangeven:

  • welke werkzaamheden zij zullen verrichten;
  • in welke periode het plaatsvindt;
  • of zij werknemers meebrengen.

De komst van alle gedetacheerde werknemers moet ook worden gemeld.

WagwEU

De meldingsplicht is geregeld in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) en het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU.

Controleren

De opdrachtgever moet controleren of de buitenlandse werknemers zijn gemeld en of de melding klopt. Bij fouten moet de opdrachtgever dit aanpassen bij het online meldloket.

Vanaf 1 maart

De meldingsplicht geldt vanaf 1 maart 2020. Melden kan vanaf 10 februari 2020. Meldingen zijn vanaf 1 maart 2020 op elk moment aan te passen.

Gegevens die zijn ingevoerd, worden ontvangen door de Inspectie SZW, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. Gebruik van deze gegevens en handhaving van de meldingsplicht vindt plaats vanaf 1 maart 2020.

Bron: Salaris Vanmorgen

Whitepaper

Meldingsplicht voor buitenlandse werknemers in de EU

Lees welke plichten er voor u gelden rondom de meldingsplicht in de whitepaper over de WagwEU.