Last van wildschade? Maak een melding!

In toenemende mate hebben landbouwers last van schade door wilde dieren. Het gaat hierbij om directe schade, ofwel gewas, maar ook om indirecte schade, ofwel grond.

Last van wildschade? Maak een melding!

In toenemende mate hebben landbouwers last van schade door wilde dieren. Het gaat hierbij om directe schade, ofwel gewas, maar ook om indirecte schade, ofwel grond. De indirecte schade wordt veelal niet vergoed.

Steeds meer wilde dieren

We zien steeds meer wilde dieren op de landbouwgronden. Of het nu gaat om ganzen, mezen, eenden, dassen, edelherten, wilde zwijnen of zelfs wolven, wilde dieren zijn meer en meer in opkomst. Om bepaalde diersoorten blijvend te mogen of te kunnen bestrijden is een goede registratie van landbouwschade onmisbaar.

Uitkering Faunafonds

Om voor een uitkering van het Faunafonds in aanmerking te komen, moet allereerst een behandelbedrag € 300,- worden betaald. Samen met het minimum van € 50,- en het eigen risico van € 250,- is de drempel waarboven zinvolle schade gemeld wordt ongeveer € 600. Dit voorkomt dat voor schades van enkele tientjes veel kosten worden gemaakt.

Let op!
De schade moet door een externe taxateur worden bevestigd. Alleen deze schades tellen voor de uitkering mee.

Ontheffingen

Inmiddels vergoedt een aantal provincies bij toegekende schades ook de € 300,- aan behandelkosten. Ook verlenen de provincies ontheffingen voor schadebestrijdingen. Deze worden alleen verleend voor gebieden waarbij er sprake is van (gevalideerde) landbouwschade. Het melden van de schade is van belang om deze ontheffingen te behouden.

Makkelijk(er) melding maken

Landbouwers vergeten nog vaak hun schade te melden. Tegenwoordig kan een schademelding echter eenvoudig per mail bij het Faunafonds worden ingediend.

Mogelijk kan BIJ12-Faunafonds bij zowel de bestrijding als bij de meldingen helpen. Schade onder het behandelbedrag van € 300,- kunnen evengoed worden gemeld en geregistreerd. Voor het verkrijgen van ontheffingen kan het soms verstandig zijn om ook deze schades te laten valideren door een taxateur.

Wilt u een melding maken? U kunt terecht op de website van Meldpunt Faunaschade