Melding knelgeval starters met jongvee uiterlijk 14 oktober

In juli heeft minister Schouten aangegeven dat de knelgevallenregeling voor starters wordt uitgebreid. Lees verder...

Melding knelgeval starters met jongvee uiterlijk 14 oktober

In juli heeft minister Schouten aangegeven dat de knelgevallenregeling voor starters wordt uitgebreid. Inmiddels is hiervoor een wijziging van het ‘Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet’ gepubliceerd.

Starters die op 2 juli 2015 nog geen melk produceerden kunnen tot en met 14 oktober ook een verzoek voor de knelgevallenregeling indienen.

Voorwaarde is dat zij op 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij hielden en tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 zijn gestart met de productie van melk bestemd voor consumptie of verwerking.

Verzoek uiterlijk 14 oktober indienen

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor deze uitbreiding van de startersregeling moeten hiervoor uiterlijk 14 oktober een verzoek indienen via mijn.rvo.nl.

Op de site van RVO staat overigens een uiterste datum van 15 oktober, de regeling zelf geeft aan dat voor 15 oktober een verzoek ingediend moet worden. Ons advies is om het verzoek uiterlijk 14 oktober in te dienen.