Melden uitrijden sleepvoetmachine

Heeft u grasland op klei- of veengrond? En wilt u drijfmest aanwenden met een sleepvoetmachine? Meld dit dan bij de RVO. Lees hier welke voorwaarden nog meer gelden.

Melden uitrijden sleepvoetmachine

Heeft u grasland op klei- of veengrond? En wilt u drijfmest aanwenden met een sleepvoetmachine? Dan moet u ook dit jaar vooraf een melding doen bij de RVO. Welke voorwaarden gelden nog meer?

Vooraf melden

Op grasland op klei- en veengrond mag u met een sleepvoetmachine drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib aanwenden. U moet dit wel ieder jaar melden via de RVO. U meldt dit voordat u de sleepvoetmachine voor de eerste keer gebruikt.

Overige voorwaarden

Ook de volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • U moet de mest verdund aanwenden. De verhouding is minimaal één deel water en 2 delen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib. Bij controle moet u dit aan kunnen tonen.
  • U brengt de verdunde drijfmest in strookjes tussen het gras op de grond aan.
  • De strookjes mogen maximaal 5 cm breed zijn.
  • De afstand tussen de strookjes moet minimaal 15 cm (hart op hart) zijn.
  • Het systeem moet tot aan de grond gesloten zijn.

Het resultaat telt

Bij controle is ook het resultaat van de mestaanwending van belang. Is de juiste machine gebruikt, maar is het resultaat onvoldoende? Dan kan dit toch leiden tot een boete en randvoorwaardenkorting.

Heeft u vragen over het uitrijden met een sleepvoetmachine? Neem dan contact met ons op.