Melden overdracht fosfaatrechten

Wilt u fosfaatrechten overdragen? Dan kunt u dat digitaal melden bij RVO. Bij de melding moet u o.a. aangeven welk deel van de fosfaatrechten dit jaar door de overnemer benut kan worden.

Melden overdracht fosfaatrechten

Wilt u fosfaatrechten overdragen? Dan kunt u dat digitaal melden bij RVO. Bij de melding moet u o.a. aangeven welk deel van de fosfaatrechten dit jaar door de overnemer benut kan worden

Melden overdracht

Wilt u fosfaatrechten overdragen, dan moet u als overdrager het digitale formulier ‘Overdragen fosfaatrechten’ invullen op mijn.rvo.nl. Na ondertekening met uw TAN-code krijgt de overnemer een bericht om de overdracht te bevestigen. De overnemer moet de legeskosten (€ 100 per transactie) betalen.

Datum niet van belang

De datum van overdracht van fosfaatrechten is niet van belang. Wilt u voor dit jaar rechten overdragen? Dan moet u de melding uiterlijk 31 december indienen. De overnemer kan de rechten dan voor dit jaar gebruiken.

Benutbare fosfaatrechten

Wilt u een gedeelte van de overgedragen fosfaatrechten dit jaar zelf benutten? Dan kunt u bij de melding aangeven welk gedeelte van de overgedragen rechten de overnemer mag benutten. Voor de volgende jaren kan de overnemer alle overgedragen rechten benutten.

Overdracht en korting

Op het formulier moet u ook aangeven of de overnemer bloed- of aanverwant in de eerste, tweede of derde graad is of dat er sprake is van erfopvolging. Is dat niet het geval, dan worden de over te dragen fosfaatrechten met 10% gekort.

Lease

Wilt u de rechten ‘verleasen’, dan kunt u op het formulier aangeven of er sprake is van ‘heenlease’ of ‘teruglease’.

Let op: bij verleasen aan derden wordt ook 10% korting opgelegd.