Meld overdracht binnen één maand

Heeft u een bedrijf (gedeeltelijk) overgenomen en wilt u ook het referentie- en doelstellingsaantal overnemen? Meld de overdracht dan binnen één maand bij RVO. De referenties worden dan op de datum van de bedrijfsoverdracht verhoogd.

Horst in 't Veld
Horst in 't Veld

Overdragen referenties

Bij een (gedeeltelijke) overname van een beëindigd bedrijf kan het referentie- en het doelstellingsaantal worden overgenomen. De overgenomen referenties tellen mee vanaf de datum van overdracht. 

Het jongveegetal

Voor het jongveegetal verandert er voor u niets bij een bedrijfsovername. Het jongveegetal wordt niet overgedragen, hiervoor telt uw feitelijke situatie op 28 april 2017. 

Overname op tijd melden

Meld een bedrijfsoverdracht binnen één maand bij RVO. Doet u de melding later? Dan wordt de overdracht uiterlijk één maand voor uw melding geregistreerd. Pas vanaf dat moment worden uw referenties verhoogd. 

Let op!
Gaat u een bedrijf overnemen? Uw referenties worden verhoogd vanaf de dag van overdracht mits u de melding binnen één maand hebt gedaan.