Melden maisteelt uiterlijk 15 februari

Wilt u mais telen op zand- of lössgrond? Let er dan op, dat u de maisteelt uiterlijk 15 februari 2022 meldt bij de RVO. Lees hier meer.

Melden maisteelt uiterlijk 15 februari

Wilt u mais telen op zand- of lössgrond? Let er dan op, dat u dit uiterlijk 15 februari meldt bij RVO. Op de gemelde percelen mag u pas vanaf 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib uitrijden.

Melden maisteelt

Op zand- en lössgrond mag u alleen mais telen als u het perceel uiterlijk 15 februari meldt via de RVO. Deze meldplicht geldt niet voor de teelt van biologisch mais en suikermais onder folie.

Ook bij twijfel melden

Weet u nog niet of u op bepaalde percelen mais gaat telen? Of is, bij verhuur, de nieuwe gebruiker nog niet bekend? Ook dan is het verstandig om deze percelen te melden bij RVO. Zonder melding is het telen van mais op dit perceel niet toegestaan.

Melding intrekken

Teelt u toch geen mais, dan kunt u de melding intrekken. Dit is alleen nodig als u eerder dan 15 maart mest wilt aanwenden.

Voorkom boete of korting

U riskeert een boete als u zonder melden toch mais teelt of voor 15 maart drijfmest uitrijdt. Daarnaast riskeert u een korting op uw bedrijfstoeslag. Tijdig melden is dus van groot belang!

Heeft u vragen over de melding maisteelt? Neem dan contact met ons op.