Meer ruimte voor aanwenden plantaardig restmateriaal

Wilt u plantenresten (zoals voerresten, oogstrestanten, bermmaaisel) op uw grond aanwenden? Dat mag alleen onder bepaalde voorwaarden. De regels zijn sinds dit jaar wel wat verruimd.

Robert Reuver
Robert Reuver

Vrijstelling

Plantenresten zult u in principe als afvalstof moeten afvoeren naar bijvoorbeeld een composteerbedrijf. Voor bepaalde plantenresten geldt echter een vrijstelling, zodat u deze kunt aanwenden op (landbouw)grond.

De vrijstelling geldt voor land- en bosbouwmateriaal, bermmaaisel en heideplagsel en -maaisel.

Het materiaal moet ‘schoon en onverdacht’ zijn, in verhouding zijn met een ‘goede landbouwpraktijk’ en gelijkmatig verdeeld worden over het perceel.

Verdere voorwaarden

Wilt u land- en bosbouwmateriaal of bermmaaisel uitrijden? Dan mag u deze plantenresten alleen uitrijden: 

  • Op de plaats of het perceel waar het materiaal of maaisel is vrijgekomen.
  • Op een aangrenzend perceel of binnen een straal van 100 meter van af het perceel waar het materiaal is vrijgekomen. 
  • Op een ander perceel binnen een straal van 5 kilometer. Dit mag alleen als het perceel zelf of het aangrenzende perceel niet geschikt is. 

Heideplagsel en -maaisel mag u uitrijden: 

  • Binnen het natuurgebied waar het is vrijgekomen. 
  • Op een perceel buiten het natuurgebied op maximaal 5 kilometer afstand van de rand van dit natuurgebied. Dit laatste mag alleen als het natuurgebied zelf niet geschikt is, bijvoorbeeld i.v.m. gewenste verschraling van de grond.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.