Meer ruimte voor aanwenden plantaardig restmateriaal

Wilt u plantenresten (zoals voerresten, oogstrestanten, bermmaaisel) op uw grond aanwenden? Dat mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Lees welke dat zijn.

Meer ruimte voor aanwenden plantaardig restmateriaal

Wilt u plantenresten (zoals voerresten, oogstrestanten, bermmaaisel) op uw grond aanwenden? Dat mag alleen onder bepaalde voorwaarden. De regels zijn sinds dit jaar wel wat verruimd.

Vrijstelling

Plantenresten zult u in principe als afvalstof moeten afvoeren naar bijvoorbeeld een composteerbedrijf. Voor bepaalde plantenresten geldt echter een vrijstelling, zodat u deze kunt aanwenden op (landbouw)grond.

De vrijstelling geldt voor land- en bosbouwmateriaal, bermmaaisel en heideplagsel en -maaisel.

Het materiaal moet ‘schoon en onverdacht’ zijn, in verhouding zijn met een ‘goede landbouwpraktijk’ en gelijkmatig verdeeld worden over het perceel.

Verdere voorwaarden

Wilt u land- en bosbouwmateriaal of bermmaaisel uitrijden? Dan mag u deze plantenresten alleen uitrijden: 

  • Op de plaats of het perceel waar het materiaal of maaisel is vrijgekomen.
  • Op een aangrenzend perceel of binnen een straal van 100 meter van af het perceel waar het materiaal is vrijgekomen. 
  • Op een ander perceel binnen een straal van 5 kilometer. Dit mag alleen als het perceel zelf of het aangrenzende perceel niet geschikt is. 

Heideplagsel en -maaisel mag u uitrijden: 

  • Binnen het natuurgebied waar het is vrijgekomen. 
  • Op een perceel buiten het natuurgebied op maximaal 5 kilometer afstand van de rand van dit natuurgebied. Dit laatste mag alleen als het natuurgebied zelf niet geschikt is, bijvoorbeeld i.v.m. gewenste verschraling van de grond.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.