Voordeel KIA maximaliseren: 3 tips

Lees in dit artikel 3 tips om uw KIA voordeel te maximaliseren.

Voordeel KIA maximaliseren: 3 tips

Als u in 2021 meer dan € 2.400, maar niet meer dan € 328.721 investeert, kunt u in aanmerking komen voor de extra aftrek op de winst voor kleinschalige investeringen (KIA). Door uw investeringen op het einde van dit jaar goed te plannen, kunt u de KIA maximaliseren. Wij hebben het voor u uitgewerkt in 3 stappen. 

Allereerst: wat is KIA? 

De KIA is met name bedoeld voor kleinschalige investeringen. Daarom krijgt u relatief minder KIA als uw investeringen oplopen. Tot een investeringsbedrag van € 59.170 bedraagt de KIA 28%. Tussen € 59.170 en € 109.574 krijgt u een vast bedrag aan KIA van € 16.568. Boven een investeringsbedrag van € 109.574 loopt de KIA langzaam af naar nihil bij een bedrag hoger dan € 328.721.

Let op! De KIA is een extra aftrek op de winst, bovenop de normale afschrijving op het bedrijfsmiddel. Het voordeel is zowel in de inkomsten- als in de vennootschapsbelasting dus afhankelijk van de hoogte van het belastingtarief.

Tip 1: investeringen over het jaar plannen

De KIA heeft betrekking op uw jaarbedrag aan investeringen. Daarom loont het uw investeringen over het jaar te plannen.

Heeft u bijvoorbeeld in 2021 - tot nu toe - € 50.000 geïnvesteerd en bent u van plan in december ook voor € 50.000 te investeren? Dan krijgt u dit jaar in totaal € 16.568 aan KIA. Stelt u uw investering in december uit tot januari en investeert u verder in 2022 niet? Dan investeert u dus zowel in 2021 als in 2022 voor € 50.000 en levert dit € 28.000 aan KIA op, ofwel € 11.432 meer.

Tip 2: geringe investeringen samenvoegen

Bij geringe investeringen loont het juist om investeringen over meerdere jaren samen te voegen.

Investeert u bijvoorbeeld zowel dit jaar als volgend jaar voor € 1.500? Dan krijgt u beide jaren geen KIA. Investeert u dit jaar € 3.000 en volgend jaar niets? Dan bedraagt de KIA 28% x € 3.000 = € 840.

Tip 3: plan uw desinvesteringen

Stel de verkoop van een bedrijfsmiddel dat u in 2017 heeft gekocht uit tot 2022. Want stoot u een bedrijfsmiddel af waarop u KIA heeft ontvangen toen u investeerde? Dan moet u uw KIA over de verkoopprijs weer terugbetalen. Dit hoeft alleen als u het bedrijfsmiddel verkoopt binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u investeerde - dus alle bedrijfsmiddelen die u vanaf 2017 heeft gekocht. 

Heeft u vragen over de KIA? Neem dan contact met ons op.

Dit artikel behoorde tot de eindejaarstips. Wilt u een overzicht van de top 10 Eindejaarstips? Lees dan onderstaand overzichtsartikel: