Mag u de leaseauto van uw medewerker innemen?

Veel werknemers hebben via hun werkgever de beschikking over een auto van de zaak. Onlangs besliste de rechter in Noord-Holland dat een werkgever onder omstandigheden mag eisen dat die auto weer wordt ingeleverd.

Belangrijke arbeidsvoorwaarde

Een auto van de zaak is inmiddels een niet meer weg te denken arbeidsvoorwaarde. Omdat de auto meestal ook privé gebruikt mag worden, bespaart de werknemer zich de kosten van aanschaf en het privégebruik van de auto van de zaak.

Kostenbesparing

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een werkgever vanuit kostenoogpunt het contract inzake een aan de werknemer ter beschikking gestelde auto wilde beëindigen.

De werknemer was het hier niet mee eens, waarna men samen besloot het conflict aan de rechter voor te leggen.

Voorwaarden

Voor de rechter werd duidelijk dat de betreffende werknemer niet meer voldeed aan de voorwaarden waarbij recht bestond op een auto van de zaak.

Wegens wijziging van zijn werkzaamheden reed hij namelijk niet meer voldoende zakelijke kilometers.

Zwaarwichtig belang

De rechter diende de afweging te maken of er sprake was van een 'zwaarwichtig belang' voor de werkgever en of de rechten van de werknemer hiervoor in redelijkheid dienden te wijken.

Oordeel rechter

De rechter vond dat er inderdaad sprake was van een dermate zwaarwichtig belang. Bovendien voldeed de werknemer niet meer aan de voorwaarden om voor een leaseauto in aanmerking te komen.

Let op!
De rechter gaf echter aan dat, gelet op alle van belang zijnde feiten en de noodzakelijke kostenbesparing, ook zonder deze voorwaarden de rechten van de werknemer dienden te wijken voor die van de werkgever.

Wel diende er voor een periode van twee jaar een tegemoetkoming te worden verstrekt in de kosten van een in privé aan te schaffen auto.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.