Machtiging afgeven voor melding partijbemonstering

Past u mestscheiding toe en wilt u de dikke fractie afvoeren? Dan bent u sinds 1 oktober verplicht om een onafhankelijke monsternemer in te schakelen.

Machtiging afgeven voor melding partijbemonstering

Past u mestscheiding toe en wilt u de dikke fractie afvoeren? Dan bent u sinds 1 oktober verplicht om een onafhankelijke monsternemer in te schakelen.

U kunt ook een hele partij in één keer laten bemonsteren. Hiervoor dient u vooraf bij RVO een melding te doen. Deze melding kunt u ook door een gemachtigde laten doen, bijvoorbeeld de vervoerder.

Partijbemonstering

U kunt een partij dikke fractie van maximaal 200 m3 in één keer, voor het transport, laten bemonsteren. Hiervoor moet u bij RVO een melding doen met de volgende gegevens:

  • Geplande datum van afvoer van de partij.
  • De bedrijfslocatie waarvan de afvoer van de partij plaatsvindt.
  • De mestcode(s) van de partij.
  • Geschat volume van de partij.

Na de melding krijgt u een meldingsnummer die u aan de monsternemer moet geven.

Melden & machtiging

De melding moet worden gedaan via mijn.rvo.nl. U kunt hiervoor ook een ander bedrijf (bijvoorbeeld de vervoerder) machtigen om deze melding te doen. Deze kan dan alles rondom de afvoer van dikke fractie voor u (blijven) regelen. Deze machtiging kunt u op de ‘gebruikelijke manier’ instellen via ‘Mijn dossier’.