Maatregelen voor ondernemers en arbeiders in het grensgebied

Het kabinet heeft maatregelen getroffen die de financiële impact van de coronacrisis op grensarbeiders en ondernemers in het grensgebied beperken. De maatregelen hebben betrekking op de Tozo-regeling, thuiswerkers en op door Duitsland verstrekte uitkeringen.

Maatregelen voor ondernemers en arbeiders in het grensgebied

Het kabinet heeft eerder maatregelen getroffen die de financiële impact van de coronacrisis op grensarbeiders en ondernemers in het grensgebied beperken. 

De maatregelen hebben betrekking op:

  • de Tozo-regeling;
  • thuiswerken;
  • de door Duitsland verstrekte uitkeringen.

Tozo-regeling

Ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op  de Tozo-regeling. De Tozo-regeling bestaat uit twee onderdelen:

1. Bijstand voor levensonderhoud
2. Bijstand voor bedrijfskapitaal

Dit laatste is een lening. Ondernemers die in Nederland wonen en hier hun bedrijf hebben, hebben op beide recht.

Ondernemers aan de grens

Om te voorkomen dat in grenssituaties ondernemers tussen de wal en het schip vallen, hebben ondernemers die in Nederland wonen maar in Duitsland hun bedrijf hebben, voortaan ook recht op bijstand voor levensonderhoud.

Andersom hebben ondernemers die in Duitsland wonen maar in Nederland hun bedrijf hebben, voortaan recht op bijstand voor bedrijfskapitaal.

Beide groepen ondernemers hebben dus geen recht op beide vormen van bijstand volgens de Tozo-regeling. Uiteraard is ook in deze situaties vereist dat aan de normale voorwaarden voor de Tozo wordt voldaan.

Thuiswerken

Grensarbeiders in loondienst die thuis werken, kunnen door het thuiswerken te maken krijgen met negatieve fiscale gevolgen.

Nederland en Duitsland hebben daarom afgesproken dat deze werknemers de thuiswerkdagen mogen laten belasten in het land waar normaal gesproken wordt gewerkt.

Voor de sociale verzekeringsplicht zijn ook aanvullende afspraken gemaakt, zodat het thuiswerken geen wijziging voor de sociale verzekeringsplicht tot gevolg heeft.

Let op! Deze afspraak gold tot 30 april 2020 en wordt daarna met een maand verlengd tot één van beide landen de afspraak opzegt.

Afspraak thuiswerken België

Inmiddels is ook met België is een afspraak gemaakt. Een Belgische werknemer die in Nederland werkt maar tijdelijk thuis werkt, wordt toch gewoon in Nederland belast wordt.

Andersom wordt een Nederlander die in België werkt en nu thuis werkt, in België belast. De regeling geldt in ieder geval tot 31 mei 2020 en kan daarna worden verlengd.

Duitse uitkeringen

Nederlanders die in Duitsland werken, kunnen als gevolg van de coronacrisis Duitse socialezekerheidsuitkeringen ontvangen, zoals:

  • Kurzarbeitergeld
  • Insolvenzgeld
  • Arbeitslosengeld 

Volgens het verdrag met Duitsland kan Nederland bij bedragen tot € 15.000 per jaar hierover belasting heffen.

Omdat deze uitkeringen gebaseerd zijn op het netto-inkomen, zou Nederlandse belastingheffing tot inkomensachteruitgang leiden. Daarom worden deze uitkeringen vrijgesteld, voor zover ze in de periode van 11 maart 2020 t/m 31 december 2020 worden ontvangen.

Heeft u vragen over de maatregelen voor ondernemers en werknemers in het grensgebied, neem dan contact met ons op.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.