Maatregelen onroerende zaken

Rondom onroerende zaken zullen per 2020 een aantal regels wijzigen. Zo staat in het Belastingplan 2020 onder andere dat de verhuurderheffing wordt aangepast en de overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt verhoogd. 

Maatregelen onroerende zaken

Rondom onroerende zaken zullen per 2020 een aantal regels wijzigen. Zo staat in het Belastingplan 2020 onder andere dat de verhuurderheffing wordt aangepast en de overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt verhoogd. 

Verhoging overdrachtsbelasting voor niet-woningen

Momenteel bedraagt de overdrachtsbelasting voor woningen 2% en de overdrachtsbelasting voor niet-woningen 6%. De overdrachtsbelasting op niet-woningen, zoals bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten, grond die bestemd is voor woningbouw en hotels en pensions, gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 7%.

Aanpassingen verhuurderheffing

Voorgesteld wordt om een structurele heffingsvermindering te introduceren voor nieuwbouw van woningen met een huur onder de laagste aftoppingsgrens van de huurtoeslag (€ 607,46 in 2019) in regio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is (heffingsvermindering nieuwbouw) en een tijdelijke vrijstelling voor de tijdelijke woningen die gerealiseerd worden in de periode 2020-2024 (vrijstelling tijdelijke woningen).

Verhuurders die verhuurderheffing verschuldigd zijn en nieuwbouwwoningen realiseren in zogenoemde schaarstegebieden, kunnen op grond van de voorgestelde maatregel in aanmerking komen voor een heffingsvermindering.

Terug naar overzicht