Minder snel loonsanctie bij re-integratie inspanning

Bij re-integratie van een zieke werknemer bij een andere werkgever, beter bekend als re-integratie in het tweede spoor, loopt de huidige werkgever alsnog het risico op een loonsanctie. Dit risico bestaat als dit traject niet, of niet op het juiste moment, is ingezet.

Tweede spoortraject

Veel werkgevers ervaren de verplichting om een werknemer te re-integreren in het tweede spoor als belastend. Vaak zetten ze een dergelijk traject enkel in om juist een loonsanctie te voorkomen. Daarom zijn er plannen om de regelgeving rondom een tweede spoortraject aan te passen.

Re-integratie zieke werknemer

Heeft u als werkgever niet voldoende gedaan aan de re-integratie van uw zieke werknemer? Dan kan UWV u een loonsanctie opleggen. Een loonsanctie kan ook worden opgelegd bij re-integratie bij een andere werkgever. Dit is het geval wanneer een dergelijk tweede spoortraject niet, te laat of te vroeg wordt ingezet. Nieuwe regels moeten voorkomen dat bij een onjuiste inzetting van een tweede spoortraject een loonsanctie wordt opgelegd.

UWV toetst plan van aanpak

Bij voldoende re-integratie inspanningen moet een werkgever erop kunnen vertrouwen dat hij niet alsnog de kans loopt op een loonsanctie. Daarom wordt de wijze waarop een tweede spoortraject wordt ingezet, een keuze van de werkgever en zijn zieke werknemer op basis van het advies van de bedrijfsarts. Dit advies vertalen de werkgever en de werknemer in een plan van aanpak. UWV toetst vervolgens of het re-integratietraject is verlopen conform dit plan.

Oordeel bedrijfsarts

Werkgevers en werknemers kunnen uitgaan van het oordeel van de bedrijfsarts. Een (kleine) werkgever die het advies van de bedrijfsarts opvolgt, hangt geen risico op loonsanctie boven het hoofd.

Nieuwe regels

Het duurt nog even voordat deze nieuwe regels ingaan. Hiervoor moet namelijk een wetsvoorstel worden ingediend. Hoe dit wetsvoorstel eruit gaat zien, wordt deze zomer duidelijk.

Let op!
De maatregel ter voorkoming van een loonsanctie bij re-integratie in het tweede spoor, is onderdeel van een omvangrijk pakket aan arbeidsmaatregelen dat het kabinet op donderdag 21 april 2016 bekendmaakte.