Loonkostenvoordeel voor werkgevers

Met ingang van 2018 worden er vier loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werkgevers ingevoerd. Dit zijn tegemoetkomingen wanneer u een uitkeringsgerechtigde oudere in dienst neemt of iemand met een arbeidsbeperking.

In uw aangifte loonheffingen kunt u, mits voldaan aan de voorwaarden, een verzoek doen voor de volgende tegemoetkomingen:

  • LKV oudere werknemer
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

De loonkostenvoordelen vervangen de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer wordt niet vervangen en vervalt definitief per 1 januari 2018.

Doelgroepverklaring

Voor alle LKV's is het noodzakelijk dat een werknemer beschikt over een doelgroepverklaring, waaruit blijkt dat hij voldoet aan de gestelde voorwaarden. Deze verklaring moet door de werknemer binnen drie maanden nadat hij in dienst treedt worden aangevraagd bij het UWV.

Bedragen LKV

LKV

Bedrag per verloond uur

Maximumbedrag per jaar

Aantal jaren

Oudere werknemer

€3,05

€6.000

3

Arbeidsgehandicapte werknemer

€3,05

€6.000

3

Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

€1,01

€2.000

3

Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

€3,05

€6.000

1

Aanvraag LKV

Een LKV kan voor een medewerker worden aangevraagd door dit aan te geven in de aangifte loonheffingen. Dit mag echter pas op het moment dat er een doelgroep-verklaring is afgegeven door het UWV. Eventuele eerdere aangiftetijdvakken dienen dan gecorrigeerd te worden, aangezien het LKV gaat lopen vanaf het moment dat de werknemer in dienst treedt.

Let op! Het is mogelijk om voor een medewerker meerdere LKV's aan te vragen

Dit is onderdeel van de Belastingplannen gepresenteerd op Prinsjesdag 2017. Het voorstel moet nog door de Eerste en Tweede kamer. 

Download de whitepaper

Wilt u weten waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze loonkostenvoordelen? En hoe het aanvragen ervan in zijn werk gaat? Vraag dan de whitepaper aan.