Lage-inkomensvoordeel in 2021 omlaag

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt met ingang van 2021 verlaagd van € 0,51 naar € 0,49 per verloond uur. Het huidige maximumbedrag van € 1000 per jaar wordt verlaagd naar € 960. Dit staat in de Derde nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In 2020 al een daling 

Met ingang van 2020 werd het LIV al verlaagd van maximaal € 2000 naar maximaal € 1000. Ook werd het jeugd-LIV verlaagd. Het jeugd-LIV zal met ingang van 2024 zelfs helemaal verdwijnen.

Daling zet door

De daling zal de komende jaren doorzetten. Het budget van het LIV wordt per 2022 met € 14,3 miljoen per jaar verlaagd. Echter, omdat de uitbetaling van het LIV altijd één jaar later plaatsvindt, gaat het tarief van het LIV met ingang van 2021 dus al omlaag.

De maatregelen worden genomen om de kosten te dekken van een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Voor het verdwijnen van het jeugd-LIV zal naar een oplossing worden gezocht - daarover is minister Koolmees met werkgevers in gesprek.

LIV: wanneer heeft u er recht op?

Het LIV is net als het jeugd-LIV en de loonkostenvoordelen (LKV) een tegemoetkoming die u als werkgever kunt ontvangen per verloond uur. Uw werknemer moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw werknemer heeft in het kalenderjaar minimaal 1.248 verloonde uren (let op: dit geldt niet voor jeugd-LIV).
  • Het gemiddelde uurloon per kalenderjaar van uw werknemer is gebaseerd op minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon bij een werkweek van 40 uur.
  • Uw werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • Uw werknemer is verzekerd voor één of meerdere werknemersverzekeringen.

LIV aanvragen 

Voor het aanvragen van het LIV hoeft u geen actie te ondernemen. Het UWV beoordeelt aan de hand van uw loonaangiften of u aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens stuurt het UWV de informatie naar de Belastingdienst, die een uiteindelijke beslissing neemt.

Definitieve berekening voor 1 augustus

U krijgt vóór 15 maart een voorlopige berekening en u kunt tot en met 1 mei correcties over het voorgaande jaar sturen. De definitieve berekening van het LIV ontvangt u altijd vóór 1 augustus.

Heeft u nog vragen over het lage-inkomensvoordeel? Neem gerust contact met ons op. 

Whitepaper

Loonkostenvoordelen: profiteert u al?

Blog
Ook interessant

Lage-inkomensvoordeel (LIV): nieuwe tarieven

De tarieven voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Lees meer...

Door Leonie Pongers
Naar artikel