Consumptiemunt voor biertje of snack? Let op btw!

Organiseert u een evenement waarbij u consumptiemunten verkoopt waarmee verschillende producten 'gekocht' kunnen worden? Let dan op de btw.

Pas op het moment van inruiling

Op het moment dat u een consumptiemunt verkoopt, bent u nog geen btw verschuldigd. Het is namelijk nog niet bekend voor welk product de bezoeker deze munt gebruikt. Pas op het moment dat een munt wordt ingeruild, bent u btw verschuldigd tegen het tarief dat geldt voor dat product.

6% of 21%

De bezoeker van uw evenement kan de consumptiemunt gebruiken voor eten of non-alcoholische drankjes. Deze zijn belast met 6% btw. Gebruikt hij de munt voor alcoholische dranken zoals een glas wijn of een biertje? Dan is de munt belast met 21% btw.
Houd uw verkopen goed bij.

Administratie

Het is van belang dat u een sluitend systeem hanteert waarbij u het aantal ingeleverde munten precies vast kunt stellen. Uit uw administratie moet uiteindelijk blijken hoeveel alcoholische drankjes er verkocht zijn en hoeveel eten en non-alcoholische drankjes. Zo kan berekend worden over welk deel van de omzet u 6% btw verschuldigd bent en over welk deel 21%.

Tip
Klopt uw administartie? Dan bent u over de munten die niet worden ingeruild geen btw verschuldigd. Ook over de munten die aan het einde van het evenement niet gebruikt zijn en waarvan u het geld aan de bezoeker retour geeft, bent u geen btw verschuldigd.

Geen heldere administratie?

Houdt u de aankopen niet goed bij, dan moet u de ontvangsten op andere wijze vaststellen. Als dat ook niet mogelijk is, wordt aangenomen dat alle uitgegeven munten zijn ingeleverd in ruil voor een consumptie.

Zorg dus voor een sluitende administratie bij een evenement waarbij u consumptiemunten gebruikt. Dit voorkomt dat u ook over de niet ingeleverde munten btw moet afdragen.