Is verlies op een lening van een DGA aftrekbaar?

Als een DGA aan zijn bv een lening verstrekt, is een eventueel verlies op de lening alleen aftrekbaar wanneer...

Is verlies op een lening van een DGA aftrekbaar?

Als een Directeur-grootaandeelhouder (DGA) aan zijn BV een lening verstrekt, is een eventueel verlies op de lening in beginsel aftrekbaar. Voorwaarde is echter dat er sprake moet zijn van een zakelijke lening, anders vervalt de aftrek.

Voorbeeld rechtszaak: wel of geen zakelijke lening?

In een zaak, die onlangs voor het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werd uitgevochten, draaide alles om de vraag of een door een DGA een verstrekte lening zakelijk was of niet. De DGA vond van wel en bracht het geleden verlies op de lening in aftrek. De inspecteur weigerde de aftrek en werd hierin gesteund door het Hof.

Let op! De inspecteur moet aannemelijk maken dat er sprake is van een onzakelijke lening wanneer hij de aftrek weigert.

Sprake van een niet-zakelijke lening: 3 argumenten

Er bleek sprake te zijn van een niet-zakelijke lening. Dit kwam doordat de DGA bepaalde risico's had genomen (1), vanwege de waarde van de hypotheek (2) en de bescheiden winst(prognose) (3). 

1. Risico's 

Uit de feiten bleek dat de DGA met het verstrekken van de lening dusdanige risico’s had gelopen, waardoor er van een zakelijke lening nauwelijks sprake was. Risico's die zijn genomen:

  • Er was geen aflossingsschema voor de lening overeengekomen
  • De lening was achtergesteld bij die van de bank
  • Er waren geen zekerheden 

2. Waarde van de hypotheek 

De DGA stelde dat de BV hem een hypotheek had verstrekt op het bedrijfspand, maar ook dit had volgens het Hof onvoldoende waarde. Het pand diende namelijk als onderpand voor de zakelijke lening van de bank. Bovendien was de DGA al eigenaar van het privégedeelte van het pand.

3. Winst(prognose)

Ook de bescheiden winst van de BV evenals de prognose aangaande de toekomstige winsten maakte de lening niet-zakelijk.

Let op! Het bovenstaande leidt niet automatisch tot de conclusie dat een dergelijke lening onzakelijk is. Dit is volgens het Hof pas het geval als het aannemelijk is dat een onafhankelijke derde de geldlening, onder dezelfde voorwaarden, niet zou verstrekken.

Heeft u nog vragen over de aftrekbaarheid van het verlies op een verstrekte lening van een DGA? Neem gerust contact met ons op.