Lagere waarde betalingsrechten 2022

De waarde van de betalingsrechten wordt in 2022 circa € 240 per betalingsrecht. Ook de hoogte van uw vergroeningspremie wordt verlaagd. Lees meer.

Lagere waarde betalingsrechten 2022

De waarde van de betalingsrechten wordt in 2022 circa € 240 per betalingsrecht. Dit is circa € 20 lager dan in 2021. Ook de hoogte van uw vergroeningspremie wordt verlaagd.

Inschatting basis- en vergroeningspremie

De basispremie voor 2022 wordt circa € 240 per hectare. De vergroeningspremie wordt dan circa € 103 per hectare.

Lagere waarde door ‘overheveling’

Dit jaar wordt extra budget overgeheveld van pijler I (rechtstreekse betalingen) naar pijler II (onder andere POP3-subsidies en Agrarisch natuurbeheer). Door deze overheveling blijft minder budget over voor de uitbetaling van uw betalingsrechten.

Eind dit jaar definitief

Deze bedragen zijn inschattingen. RVO maakt de exacte waarde in het najaar bekend. Dan zijn ook eventuele aanvullende budgetkortingen bekend.

Heeft u vragen over de betalingsrechten in 2022? Neem dan contact met ons op.