Soms lagere stikstofgebruiksnorm na graslandvernietiging

Wilt u grasland gelegen op zand- of lössgrond vernietigen? Het kan zijn dat u vanaf 2019 te maken krijgt met een lagere stikstofgebruiksnorm. De stikstofgebruiksnorm wordt altijd verlaagd als u aansluitend mais teelt. Indien u grasland vernieuwt in de periode 1 juni t/m 31 augustus krijgt u ook te maken met een lagere stikstofgebruiksnorm.

65 kg N/ha verlaging bij maisteelt

Vernietigt u grasland op zand- of lössgrond om vervolgens mais in te zaaien? Dit is toegestaan vanaf 1 februari t/m 10 mei, echter omdat u de mais direct aansluitend moet inzaaien, zal dit praktisch alleen plaats kunnen vinden in april en mei. Uw stikstofgebruiksnorm van de mais op deze percelen wordt dan met 65 kg/ha verlaagd.

Graslandvernietigingsmonster verplicht

Vrijwel zeker zult u uw mais willen bemesten. Stikstofbemesting mag echter alleen, indien uit een graslandvernietigingsmonster blijkt, dat stikstofbemesting noodzakelijk is.

50 kg N/ha verlaging bij vernieuwing

Gaat u grasland gelegen op zand- en lössgrond in de periode 1 juni t/m 31 augustus vernieuwen (herinzaai)? Dan wordt uw stikstofgebruiksnorm met 50 kg/ha verlaagd. Deze regel gold in 2018 al voor derogatiebedrijven, nu telt dit voor alle bedrijven.

Graslandvernietigingsmonster niet nodig

Vernieuwt u grasland gelegen op zand- en lössgrond in de bovenstaande periode? U hoeft dan geen graslandvernietigingsmonster te nemen.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan contact met ons op