Lagere aftrekposten in 2021

Het percentage waarmee aftrekposten volgend jaar kunnen worden verrekend met het inkomen, daalt naar 43% (nu: 46%). Lees meer...

Lagere aftrekposten in 2021

Het percentage waarmee de meeste aftrekposten volgend jaar kunnen worden verrekend met het inkomen, daalt naar 43% (nu: 46%). De vermindering van de aftrek gaat de komende jaren door, zodat deze in 2023 maar liefst 37,05% is. Wat betekent dit voor u? 

Waarom een lagere aftrek?

Er zijn verschillende oorzaken waarom de aftrek steeds lager wordt. Denk hierbij onder andere aan de verlaging van de tarieven in box 1 en de verhoging van de heffingskortingen. 

Verlaging tarieven in box 1 

De beperking van de aftrek hangt samen met de verlaging van de tarieven in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Deze verlaging is vorig jaar ingezet en loopt ook in 2021 nog door. Zo daalt het tarief van de eerste schijf van 37,35% naar 37,1%.

Verhoging heffingskortingen

Daarnaast hangt de vermindering van de aftrekposten samen met de verhoging van de heffingskortingen. Dit zijn kortingen op de belasting, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de arbeidskorting in 2021.

 

Waar wordt de lagere aftrek voor ingezet?

De aftrekbeperking vond voor het eerst plaats voor de hypotheekrente. Ook voor andere kosten wordt de lagere aftrek ingezet, te weten:

  • Onderhoudsverplichtingen
  • Uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • Weekenduitgaven voor gehandicapten
  • Scholingsuitgaven
  • Aftrekbare giften
  • Het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren
  • Verliezen op beleggingen in durfkapitaal

Ook voor ondernemersaftrek

Ook aftrekposten voor ondernemers worden verlaagd. Het betreft de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek (bij arbeidsongeschiktheid), de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de stakingsaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

Aftrek oudedagsreserve niet verlaagd

Het aftrekpercentage van de oudedagsreserve wordt niet verlaagd. Dit komt omdat op het moment dat de reserve wordt opgeheven, hierover tegen het 'normale tarief' belasting betaald moet worden.

Heeft u nog vragen over de lagere aftrekposten in 2021? Neem gerust contact met ons op. 

Blog
Ook interessant

Verlaging zelfstandigenaftrek en berekening KIA

Op Prinsjesdag is meer bekendgemaakt over de verdere afbouwing van de zelfstandigenaftrek en is er meer duidelijkheid gekomen over de KIA. Lees meer...

Door Renate Ekhart
Lees bericht