Lager minimumsalaris DGA start-ups

Directeur-grootaandeelhouders van een innovatieve start-up kunnen straks ook alleen het wettelijk minimumloon verdienen zodat zij meer geld overhouden om te groeien.

Speur- en ontwikkelingswerk

Op dit moment moeten dga's wettelijk meer verdienen. De regeling geldt voor DGA's van bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en starter zijn voor de toepassing van afdrachtsvermindering. Startende bv's kunnen de regeling gebruiken zonder eerst met de Belastingdienst te overleggen. De wijziging gaat naar verwachting in per 1 januari 2017.

Stimuleren innovatieve start-ups

De regeling beoogt innovatieve start-ups te stimuleren door toe te staan dat het gebruikelijk loon gedurende de eerste drie jaar op ten hoogste het minimumloon wordt gesteld. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet de startup beschikken over een S&O-verklaring voor starters. Er geldt een antimisbruikbepaling bij voortzetting van de onderneming. De S&O-verklaring voor starters wordt afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het gaat naar verwachting om ongeveer 1500 start-ups.