Lage-inkomensvoordeel (LIV): nieuwe tarieven

De tarieven voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Lees meer...

Lage-inkomensvoordeel (LIV): nieuwe tarieven

Als werkgever kunt u profiteren van het lage inkomensvoordeel. Deze tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor werknemers met een loon tot maximaal 125% van het wettelijk minimumloon (WML). De bedragen van het LIV zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ook het jeugd-LIV is aangepast.

Tarieven LIV

De tarieven voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn vastgesteld voor 2020 (zie onderstaande tabel).
 

Gemiddeld uurloon 2020  LIV per uur  Maximum LIV per jaar 
€ 10,29 - € 12,87  € 0,51  € 1.000 


Veranderingen zijn: 

  • De tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor werknemers die op 1 januari 2020 21 jaar of ouder waren. Vorig jaar gold dit voor werknemers van 22 jaar of ouder; toen was bij werknemers van 21 jaar het jeugd-LIV van toepassing. 
  • Er is één tegemoetkoming van € 0,51. Vorig jaar was er nog een extra hoge tegemoetkoming voor werknemers met een uurloon tot 110% van het WML.
  • Het maximum LIV per jaar is verlaagd naar € 1.000. Vorig jaar was dit nog € 2.000.
     

Tarieven jeugd-LIV

Voor jongeren van 18 t/m 20 jaar geldt tot 2024 een lagere tegemoetkoming in de vorm van het jeugd-LIV. De tarieven voor 2020 zijn weergegeven in onderstaande tabel.
 

Leeftijd op 31-12-2019  Gemiddeld uurloon  Jeugd-LIV per uur  Maximum jeugd-LIV per jaar 
18 jaar  € 5,19 - € 6,93  € 0,07  € 135,20 
19 jaar  € 6,23 - € 9,24  € 0,08 € 166,40 
20 jaar  € 8,30 - € 10,29  € 0,30

€ 613,60 

 

Heeft u recht op het (jeugd-)LIV? 

Om recht te hebben op het LIV moet er minstens sprake zijn van 1.248 verloonde uren per jaar. Het minimum aantal verloonde uren geldt niet voor het jeugd-LIV. Met deze eenvoudige tool kunt u nagaan of u recht heeft op het LIV of het jeugd-LIV. Ook krijgt u inzicht in hoeveel dit u per jaar oplevert.

Heeft u nog vragen over het lage-inkomensvoordeel? Neem gerust contact met ons op. 

Whitepaper

Loonkostenvoordelen (LKV): profiteert u al?

Blog
Ook interessant

Duizenden euro’s besparen met de werkkostenregeling, zo doet u dat!

Als ik klanten bel over de werkkostenregeling, de WKR, staat niet iedereen te springen om een gesprek. Waarom het tóch belangrijk is? Ik leg het u uit.

Door Leonie Pongers
Lees hier