Btw-verhoging van 6% naar 9%

Om de belastingverlaging in de inkomstenbelasting mogelijk te maken wordt voorgesteld om per 1 januari 2019 het lage btw-tarief te verhogen van 6% naar 9%. Deze tariefverhoging heeft grote impact op alle huishoudens.

Wat verandert er?

Het lage btw tarief is van toepassing op veel eerste levensbehoeften en levensmiddelen, maar ook op sportbeoefening en recreatie. De dagelijkse boodschappen, uit eten gaan, boeken en een aantal diensten worden daardoor duurder. Het hoge btw-tarief blijft 21%.

Ondernemers

Daarnaast kan de tariefverhoging ondernemers raken. Ondernemers die hun consumentenprijzen niet kunnen verhogen, zullen door de hogere btw afdracht een lagere marge krijgen.

Deze voorgestelde wijzigingen zijn onderdeel van de plannen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte lll. Het is nog niet duidelijk wanneer deze voorstellen ingaan.