Let op bij uw laatste btw-aangifte van 2020

Btw

Binnenkort moet u de laatste btw-aangifte van 2020 indienen. Daarbij is het opletten geblazen, want deze aangifte bevat een aantal specifieke punten. In een gunstig geval kunnen deze u fiscaal voordeel opleveren.

Personeelsuitgaven 

De btw op personeelsuitgaven, zoals een kerstpakket, is alleen aftrekbaar als u in 2020 aan personeelsvoorzieningen voor een werknemer niet meer dan € 227 exclusief btw heeft uitgegeven.

Waren de uitgaven voor een werknemer hoger? Dan is de btw over alle personeelsvoorzieningen van deze werknemer niet aftrekbaar. Controleer uw administratie om te kijken wat bij u van toepassing is.

Relatiegeschenken

Voor de btw op relatiegeschenken geldt iets vergelijkbaars. Deze btw is voor u aftrekbaar als uw relatie - wanneer hij of zij het geschenk zelf gekocht zou hebben - de btw voor 30% of meer had kunnen aftrekken.

Is dit niet het geval? Dan is de btw tóch aftrekbaar als de relatiegeschenken in 2020 niet meer dan € 227 exclusief btw gekost hebben.

Let op! Geeft u als ondernemer onverkoopbare voedingsmiddelen weg aan bijvoorbeeld de Voedselbank? Dan is de btw hierop altijd aftrekbaar, ook als het bedrag meer dan € 227 is.

Medische hulpmiddelen vanwege corona

Heeft u vanwege de coronacrisis medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en/of huisartsen gratis weggegeven, dan is de btw hierop aftrekbaar mits u de btw normaal gesproken ook kunt aftrekken.

U moet wel op de factuur vermelden dat u gebruikmaakt van deze goedkeuring. De goedkeuring heeft betrekking op de periode van 16 maart 2020 t/m 31 december 2020.

Auto van de zaak

Bij een auto van de zaak kunt u alle btw in aftrek brengen, maar moet u aan het eind van het jaar een correctie voor privégebruik toepassen. Die is de eerste vijf jaar 2,7% van de cataloguswaarde, de jaren daarna is dit 1,5%.

Privéauto

Gebruikt u uw privéauto ook zakelijk, dan kunt u alle ritten bijhouden en alleen de btw op gebruik en onderhoud aftrekken die toerekenbaar is aan het zakelijk gebruik.

Woon-werkverkeer wordt hierbij als privé aangemerkt. Zonder kilometeradministratie moet u uitgaan van een correctie van 1,5% van de cataloguswaarde.

Privégebruik goederen

Voor (investerings)goederen die u ook privé gebruikt, zoals de pc, kunt u in beginsel alle btw in aftrek brengen en dit op het eind van het jaar corrigeren voor het privégebruik. Is het privégebruik bijvoorbeeld de helft, dan mag u ook maar 50% van de btw verrekenen.

Voor investeringsgoederen moet u dit vijf jaar lang volgen en corrigeren, voor onroerend goed zelfs tien jaar. Hierna heeft een wijziging van het privégebruik geen btw-gevolgen meer.

Vrijgesteld gebruik

Een soortgelijke regeling geldt als u niet alleen belaste prestaties verricht, maar ook vrijgestelde prestaties zoals het afsluiten van verzekeringen. U mag dan een evenredig deel van de btw niet verrekenen.

U moet voor investeringsgoederen vijf jaar volgen welk deel van uw omzet belast is, en corrigeren indien dit afwijkt van uw aanname bij aankoop van het investeringsgoed. Voor onroerend goed moet u dit tien jaar volgen/corrigeren.

Heeft u vragen over de laatste btw-aangifte? Neem gerust contact met ons op.

Blog

Thuiswerken: welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

Thuiswerken | Veel ondernemers hebben een werkruimte in hun privéwoning. Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar? Lees meer...

Door Hans Wiersma
Naar artikel