KvK-inschrijving en betalingsrechten bij melden bedrijfsoverdracht

Bent u van plan om na 15 mei uw bedrijf (gedeeltelijk) over te dragen? En wilt u om fiscale redenen uw overdracht met terugwerkende kracht registreren? Let dan op een juiste KvK-inschrijving op 15 mei, anders kan uw uitbetaling van betalingsrechten gevaar lopen.

KvK-inschrijving en betalingsrechten bij melden bedrijfsoverdracht

Bent u van plan om na 15 mei uw bedrijf (gedeeltelijk) over te dragen? En wilt u om fiscale redenen uw overdracht met terugwerkende kracht registreren?

Let dan op een juiste KvK-inschrijving op 15 mei, anders kan uw uitbetaling van betalingsrechten gevaar lopen.

 

Melden overdracht bij RVO

Voor het melden van een bedrijfsoverdracht bij RVO moet u de feitelijke overdrachtsdatum hanteren. Bij het aangaan van een samenwerkingsverband kunt u de datum van ondertekening van de aktes en/of overeenkomsten gebruiken. Een bedrijfsoverdracht moet u binnen 30 dagen melden bij RVO.

Overdracht met terugwerkende kracht

Om fiscale redenen kan het interessant zijn om een bedrijfsoverdracht met terugwerkende kracht in te laten gaan.

Vindt de overdracht na 15 mei plaats en wilt u, om fiscale redenen, bij de KvK de overdracht bijvoorbeeld per 1 januari laten registreren? Let er dan op, dat het oorspronkelijke bedrijf niet met terugwerkende kracht wordt uitgeschreven bij de KvK. 

Actief landbouwer op 15 mei

Voor uitbetaling van betalingsrechten is het van belang dat het oorspronkelijke bedrijf ‘actief landbouwer’ is op 15 mei.

Dit bedrijf heeft immers de Gecombineerde opgave ingevuld en uitbetaling betalingsrechten aangevraagd.

Indien uw bedrijf met terugwerkende kracht uitgeschreven wordt bij de KvK, is er op 15 mei geen KvK-inschrijving meer en kan niet worden voldaan aan de definitie van ‘actief landbouwer’.

Dit kan gevolgen hebben voor de uitbetaling van uw betalingsrechten. Dit speelt met name als ook het nieuwe bedrijf op 15 mei nog geen KvK-inschrijving heeft.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.