Kredietverruiming: wat kunt u van uw bank verwachten?

De overheid heeft opnieuw aanvullende ondersteunende maatregelen toegezegd om ondernemers en organisaties in deze coronacrisis te steunen. Alle financiële instellingen bepalen op dit moment welke maatregelen zij op de korte en middellange termijn kunnen inzetten om te voorkomen dat hun klanten vastlopen.

Zo werd al bekend dat banken MKB-bedrijven een half jaar uitstel van aflossing leningen geven.

onze adviseurs
onze adviseurs

De afgelopen weken, en in bijzonder de afgelopen dagen, worden financiers overspoeld met vragen voor kredietverruiming. Net als de overheid dragen deze instellingen de zorg om het MKB zo goed mogelijk door deze acute crisis heen te loodsen.

Kredietbeleid

We verwachten niet dat er algemene regelgeving komt. Wel is een (tijdelijke) versoepeling van het kredietbeleid te verwachten, maar kredietverlening blijft maatwerk en zal worden getoetst aan de vraag of de onderneming voldoende bestaansrecht heeft wanneer de crisis achter de rug is.

Opschorten aflossingsverplichtingen

Een van de instrumenten die banken en (hun) leasemaatschappijen tot hun beschikking hebben, is het opschorten van aflossingsverplichtingen. Financiële instellingen kennen doorgaans hun klanten en kunnen snel een beeld vormen over de liquiditeitstekorten als gevolg van de coronacrisis (vraaguitval). Op dit moment hanteren zij een soepel beleid met betrekking tot het tijdelijk opschorten van leaseverplichtingen (3 tot 6 maanden).

Extra bankkrediet (verruiming BMKB-regeling)

Naast het opschorten van aflossingsverplichtingen, kunt u de bank vragen om (tijdelijk) extra krediet. Vermoedelijk zal een bank u eerst verwijzen naar de overige beschikbare noodmaatregelen als Werktijdverkorting en opschorting van belastingen.

Afhankelijk van de omvang van het extra krediet en de risico’s zullen banken u om informatie vragen om deze kredietvraag te onderbouwen. U moet daarbij denken aan o.a.:

Bij deze beoordeling zal een bank de afweging maken of de onderneming op de middellange termijn (na de corona crisis) beschikt over voldoende continuïteitsperspectief.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) biedt uitkomst

Banken kijken o.a. naar u als ondernemer, de exploitatie, het werkkapitaal, de solvabiliteit en tot slot naar de zekerheden. Wat betreft het laatste, biedt Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) een uitkomst.

Met dit borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die krediet willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden.

Tijdlijke verruiming BMKB

Onlangs is besloten de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen 75% financieren met BMKB-regeling (die grens lag op 50%). Verder is het maximum verhoogd van € 1,0 miljoen naar € 1,5 miljoen). U vraagt niet zelf de BMKB aan, maar uw bank.

Voor meer informatie, zie RVO: Coronavirus: verruimde BMKB-regeling voor ondernemers versneld open 

Tip
Hoe concreter en vollediger u uw plannen onderbouwt, hoe hoger en sneller de kans op een positief antwoord.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Graag sparren wij vooraf met u mee. U kunt hiervoor contact opnemen met uw relatiebeheerder/accountant. Zij kunnen u op hun beurt in contact brengen met de specialisten van de afdeling bedrijfsadviseurs.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.