Kredietverruiming: wat kunt u van uw bank verwachten?

De afgelopen weken, en in bijzonder de afgelopen dagen, worden financiers overspoeld met vragen voor kredietverruiming. Lees wat u mag verwachten van uw bank.

Kredietverruiming: wat kunt u van uw bank verwachten?

De overheid heeft opnieuw aanvullende ondersteunende maatregelen toegezegd om ondernemers en organisaties in deze coronacrisis te steunen. Alle financiële instellingen bepalen op dit moment welke maatregelen zij op de korte en middellange termijn kunnen inzetten om te voorkomen dat hun klanten vastlopen.

Op 18 maart werd in de media gepresenteerd dat de drie grootste Nederlandse handelsbanken (ABN AMRO, Rabobank en ING), de Volksbank en Triodos uitstel verlenen op de aflossingen voor MKB-klanten tot een obligo tot € 2,5 mln. Dit is te lezen in het bericht Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen.

De uitwerking verschilt per bank. Hieronder een toelichten op de uitwerking van de 3 grootste banken.

Toelichting maatregelen banken

ABN AMRO

Deze bank heeft het hierboven genoemde obligo opgerekt naar € 50 mln. In april tot en met september 2020 worden voor deze bedrijven geen betalingen voor aflossingen, rente en krediet gerelateerde fees geïncasseerd. Ook wordt de afbouwregeling op het rekening courant (limeitverlaging) gedurende zes maanden stopgezet.

ABN AMRO is tot op heden de enige (grote) bank die naast de aflossingen ook de rente en gerelateerde fees opschort. De uitgestelde bedragen voor de zakelijke leningen moet u aan het einde van de looptijd van de betreffende lening in één keer terugbetalen. Uitgestelde rente en kredietgerelateerde fees voor uw rekening-courant krediet worden uiterlijk op 31 december 2021 door de bank geïncasseerd.

Specifieke financieringsvormen zoals commercial finance, leveraged finance, club deals, syndicated loans komen niet in aanmerking voor de regeling.

Kredieten die door de afdeling Afwikkeling binnen Bijzonder Beheer worden behandeld, komen ook niet in aanmerking evenals kredieten waaraan een rentederivaat gekoppeld is. Ook uitgezonderd zijn commercieel vastgoedleningen met een lopend zakelijk krediet groter dan € 2,5 mln.

Bekijk wat de ABN AMRO zelf schrijft over de maatregelen.

Rabobank

Rabobank heeft het maximale obligo waarop de aflossingen kunnen worden opgeschort vastgesteld op € 3,0 mln. Dit betreft niet de rente en gebeurt niet automatisch. Het initiatief ligt bij de klant.

Verzoeken die betrekking hebben op maart moeten uiterlijk 30 maart 2020 om 13:00 uur zijn ingediend. Wanneer dit later wordt ingediend, zal het uitstel gelden voor de aflossingsverplichtingen vanaf april.

De looptijd van de lening wordt met de periode verlengd waarvoor u uitstel van betaling ontvangt.

Bekijk hier wat de Rabobank zelf schrijft over de maatregelen.

ING

ING schort de aflossingen (niet de rente) op wanneer hiertoe voor 30 maart online het verzoek is ingediend. Het betreft zakelijke financieringen tot € 2,5 mln.

Evenals bij Rabobank verlengt ING de looptijd van de lening met de periode waarvoor u uitstel van betaling ontvangt.

Bekijk hier wat de ING zelf schrijft over de maatregelen.

Aanvullend krediet nodig

Hierboven genoemde liquiditeitsverruimende maatregelen betreft het opschorten van aflossingen en rente (die laatste in geval van ABN AMRO). Voor aanvullend krediet moeten ondernemers zich wenden tot de website of hun contactpersoon bij de bank.

Vermoedelijk zal een bank u eerst verwijzen naar de overige beschikbare noodmaatregelen als werktijdverkorting en opschorting van belastingen.

Afhankelijk van de omvang van het extra krediet en de risico’s zullen banken u om informatie vragen om deze kredietvraag te onderbouwen. U moet daarbij denken aan o.a.:

Bij deze beoordeling zal een bank de afweging maken of de onderneming op de middellange termijn (na de corona crisis) beschikt over voldoende continuïteitsperspectief.

Tijdelijke verruiming BMKB-regeling

Onlangs is besloten de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen 75% financieren met BMKB-regeling (die grens lag op 50%). Verder is het maximum verhoogd van € 1,0 miljoen naar € 1,5 miljoen). U vraagt niet zelf de BMKB aan, maar uw bank.

Voor meer informatie, zie RVO: Coronavirus: verruimde BMKB-regeling voor ondernemers versneld open 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Graag sparren wij vooraf met u mee. U kunt hiervoor contact opnemen met uw relatiebeheerder/accountant. Zij kunnen u op hun beurt in contact brengen met de specialisten van de afdeling bedrijfsadviseurs.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.