Korting bij verleasen fosfaatrechten

Wilt u in 2018 fosfaatrechten leasen of verleasen? Dan wordt een korting van 10% opgelegd.

Korting bij verleasen fosfaatrechten

Wilt u in 2018 fosfaatrechten leasen of verleasen? Dan wordt een korting van 10% opgelegd. Hierdoor is het (ver)leasen van fosfaatrechten eigenlijk geen optie.

Verleasen is ‘gewone’ overdracht

Bij het verleasen van fosfaatrechten is, net als bij varkens- en pluimveerechten, sprake van twee ‘normale’ overdrachten.

Korting bij overdracht

Wanneer u fosfaatrechten overdraagt, krijgt u (behoudens bij overdrachten in familieverband) te maken met een korting van 10%. Dit houdt in dat uw rechten ook bij ‘verleasen’ met 10% worden gekort. Bij varkens- en pluimveerechten is dit niet zo, omdat deze rechten bij geen enkele overdracht worden gekort.

Eén keer korting

Omdat er bij verleasen sprake is van twee overdrachten, wordt er in principe twee keer met 10% gekort. Er is echter sprake van één keer korting, indien de fosfaatrechten in hetzelfde kalenderjaar teruggaan naar dezelfde partij. Bij de tweede overdracht wordt dan geen korting opgelegd.

Feitelijk geen optie

Bij het (ver)leasen van fosfaatrechten krijgt u altijd te maken met minimaal één keer 10% korting. Het (ver)leasen van rechten is hierdoor feitelijk geen optie.