De Jong & Laan kiest voor horizontaal toezicht

We hebben ervoor gekozen een fiscaal dienstverlenersconvenant horizontaal toezicht te sluiten met de Belastingdienst, een samenwerkingsmodel waar transparantie en vertrouwen de basis is. Ben je benieuwd wat dit voor jou betekent? Lees dan verder!

Wat is horizontaal toezicht?

Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen de Belastingdienst, ons en onze klanten. Onder horizontaal toezicht is het makkelijker om, al vóórdat we de aangifte opstellen, zekerheid te kunnen krijgen bij de Belastingdienst of hij onze en jouw visie op de fiscale positie deelt. Aangiften worden hierdoor sneller afgewikkeld en niet meer betrokken in vragenbrieven of lokale belastingcontroles achteraf.

De voordelen

  • Het belangrijkste voordeel van deelnemen aan horizontaal toezicht is dat het zorgt voor minder controle achteraf. Kies je voor deelname aan horizontaal toezicht, dan krijg je geen vragenbrieven en reguliere, lokale boekenonderzoeken meer. Wél kan je nog betrokken worden in centrale en/of landelijke onderzoeken en steekproeven. De aangiften worden sneller en veelal conform afgehandeld. Je krijgt dus sneller zekerheid en de bijbehorende definitieve aanslag.
  • Daarnaast ondersteunt deelname aan horizontaal toezicht de ‘fiscale compliance’ die je in je ondernemingsbeleid hebt ingebed en mogelijk ook richting stakeholders uitdraagt. Horizontaal toezicht heeft namelijk als uitgangspunt dat je tijdig, juist en volledig aan je fiscale verplichtingen voldoet.
  • Tot slot hebben wij als adviseur een vast aanspreekpunt; de relatiebeheerder bij de Belastingdienst. Dat werkt snel en prettig als je vooraf zekerheid wilt over specifieke vraagstukken. 
Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op

Zijn er ook nadelen?

Dat ligt eraan wat je als nadeel beschouwt. Belangrijke voorwaarde voor horizontaal toezicht is dat wij namens jou of je onderneming vooroverleg plegen over fiscale vraagstukken waarover de Belastingdienst mogelijk anders denkt. 

Kies je voor horizontaal toezicht, dan maakt je deze keuze voor de onderneming en voor jou als ondernemer. Dit geldt dan voor: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Ook de invordering loopt erin mee.

Deelnemen aan horizontaal toezicht

Het is jouw keuze of je deel wilt nemen aan horizontaal toezicht. Je kunt deelnemen aan horizontaal toezicht via ons en op basis van ons convenant met de Belastingdienst. Omdat horizontaal toezicht de nodige voorwaarden, voordelen en nadelen kent nemen we die eerst goed met je door.

Komen we samen tot de conclusie dat horizontaal toezicht past bij jou en je bedrijfsvoering? Dan vragen we je om de zogenaamde deelnameverklaring af te geven en melden we je aan. In de verklaring geef je aan dat je:

  • op basis van vertrouwen, begrip en transparantie een relatie met de Belastingdienst wil aangaan;
  • de gegevens voor de aangifte tijdig, juist en volledig aanlevert;
  • de verschuldigde belasting juist, tijdig en volledig wil betalen.

En als horizontaal toezicht niets voor mij is?

Maak je geen gebruik van horizontaal toezicht, dan verandert er niets in de kwaliteit van onze dienstverlening, in onze rol als adviseur en ook niet in de beeldvorming bij de Belastingdienst. Alleen de manier waarop afstemming met en controle door de Belastingdienst plaatsvindt, verschilt.  

Vragen?

Heb je vragen over horizontaal toezicht? Neem gerust contact met ons op.

Meer over onze fiscale dienstverlening

Belastingzaken maken ongetwijfeld een belangrijk deel uit van je financiële bedrijfsvoering. Je houdt daar graag controle over, ook al is dat best uitdagend. Je onderneming, en ook de fiscale wet- en regelgeving, is continu in beweging. Dit kan kansen bieden, maar vraagt tegelijkertijd ook veel kennis en flexibiliteit.

Naar Belastingadvies
Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op