De Jong & Laan kiest voor horizontaal toezicht

De Jong & Laan heeft ervoor gekozen een koepelconvenant Horizontaal Toezicht te sluiten met de Belastingdienst, een samenwerkingsmodel waar transparantie en vertrouwen de basis is.

De Jong & Laan kiest voor horizontaal toezicht

We hebben ervoor gekozen een fiscaal dienstverlenersconvenant horizontaal toezicht te sluiten met de Belastingdienst, een samenwerkingsmodel waar transparantie en vertrouwen de basis is. Bent u benieuwd wat dit voor u betekent? Lees dan verder!

Wat is horizontaal toezicht?

Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen de Belastingdienst, ons en onze klanten. Onder horizontaal toezicht is het makkelijker om, al vóórdat we de aangifte opstellen, zekerheid te kunnen krijgen bij de Belastingdienst of hij onze en uw visie op de fiscale positie deelt. Aangiften worden hierdoor sneller afgewikkeld en niet meer betrokken in vragenbrieven of lokale belastingcontroles achteraf.
 

Voordelen van horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht convenant | de Jong & Laan

Het belangrijkste voordeel van deelnemen aan horizontaal toezicht is dat het zorgt voor minder controle achteraf. Kiest u voor deelname aan horizontaal toezicht, dan krijgt u geen vragenbrieven en reguliere, lokale boekenonderzoeken meer. Wél kunt u nog betrokken worden in centrale en/of landelijke onderzoeken en steekproeven. De aangiften worden sneller en veelal conform afgehandeld. U krijgt dus sneller zekerheid en de bijbehorende definitieve aanslag.

Daarnaast ondersteunt deelname aan horizontaal toezicht:

  • de ‘fiscale compliance’ die u in uw ondernemingsbeleid heeft ingebed en mogelijk ook richting stakeholders uitdraagt. Horizontaal toezicht heeft namelijk als uitgangspunt dat u tijdig, juist en volledig aan uw fiscale verplichtingen voldoet.
  • wij hebben als adviseur een vast aanspreekpunt; de relatiebeheerder bij de Belastingdienst. Dat werkt snel en prettig als u vooraf zekerheid wilt over specifieke vraagstukken. 

Heeft horizontaal toezicht ook nadelen?

Dat ligt eraan wat u als nadeel beschouwt. Belangrijke voorwaarde voor horizontaal toezicht is dat wij namens u of uw onderneming vooroverleg plegen over fiscale vraagstukken waarover de Belastingdienst mogelijk anders denkt. 

Kiest u voor horizontaal toezicht, dan maakt u deze keuze voor de onderneming en voor u als ondernemer. Dit geldt dan voor: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Ook de invordering loopt erin mee.

Deelnemen aan horizontaal toezicht

Het is uw keuze of u deel wilt nemen aan horizontaal toezicht. U kunt deelnemen aan horizontaal toezicht via ons en op basis van ons convenant met de Belastingdienst. Omdat horizontaal toezicht de nodige voorwaarden, voordelen en nadelen kent nemen we die eerst goed met u door.

Komen we samen tot de conclusie dat horizontaal toezicht past bij u en uw bedrijfsvoering, dan vragen we u om de zogenaamde deelnameverklaring af te geven en melden we u aan. In de verklaring geeft u aan dat u op basis van vertrouwen, begrip en transparantie een relatie met de Belastingdienst wil aangaan en dat u de gegevens voor de aangifte tijdig, juist en volledig aanlevert en dat u de verschuldigde belasting juist, tijdig en volledig wil betalen.

En als horizontaal toezicht niets is voor mij?

Maakt u geen gebruik van horizontaal toezicht, dan verandert er niets. Niet in de kwaliteit van onze dienstverlening, niet in onze rol als adviseur en ook niet in de beeldvorming bij de Belastingdienst. Alleen de manier waarop afstemming met en controle door de Belastingdienst plaatsvindt, verschilt.  

Vragen?

Heeft u vragen over horizontaal toezicht? Neem gerust contact met ons op.