Kantoor in bedrijfsverzamelgebouw geen zelfstandig WOZ-object

Een kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw zonder toiletvoorziening en stromend water is geen zelfstandig WOZ-object.

Ellen Punte
Ellen Punte

Afhankelijk van voorzieningen

Dat heeft Gerechtshof Arnhem onlangs beslist. Door het ontbreken van deze voorzieningen kan niet worden gezegd dat de gebruiker van de ruimte slechts bijkomstig afhankelijk is van elders in het gebouw aanwezige voorzieningen. De zaak had betrekking op een kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw in de gemeente Oldenzaal.

Geen eigen water- en toiletvoorzieningen

Het gaat om een enkele afsluitbare kamer waar bekabeling voor telefoon en internet aanwezig is, alsmede airconditioning. Het kantoor beschikt niet over eigen water- en toiletvoorziening. Binnen het bedrijfsverzamelgebouw zijn verschillende afsluitbare kamers aanwezig, bij derden eveneens als kantoorruimte in gebruik. De gebruikers van deze afsluitbare kantoorruimtes hebben elk toegang tot deze ruimtes via de centrale voordeur van het bedrijfsverzamelgebouw.

Gemeenschappelijke ruimten

Bij deze gemeenschappelijke voordeur is voor elk van de gebruikers een aparte deurbel. Het bedrijfsverzamelgebouw beschikt verder over een gemeenschappelijke, voor iedere gebruiker toegankelijke keuken- en toiletruimte. Het geschil is of de kantoorruimte van de gebruiker een zelfstandig WOZ-object is als bedoeld in de Wet WOZ.

Geen zelfstandig WOZ-object

Hof Arnhem oordeelt dat een kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw zonder toiletvoorziening en stromend water geen zelfstandig WOZ-object is. Door het ontbreken van deze voorzieningen kan niet worden gezegd dat de gebruiker van de ruimte slechts bijkomstig afhankelijk is van elders in het gebouw aanwezige voorzieningen. Dat zich elders in het gebouw wel toiletruimte(s) en sanitaire voorzieningen bevinden, is niet voldoende. Het hof stelt de gebruiker in het gelijk en verklaart het door de gemeente ingestelde hoger beroep ongegrond.

 Bron: Plein+