De jubelton verdwijnt in 2024: wat is nog mogelijk in 2023?

In drie situaties is het nog mogelijk om in 2023 een onbelaste schenking eigen woning te doen. Deze drie situaties zetten we op een rijtje.

Belastingvrij schenken 2023

In drie situaties is het nog mogelijk om in 2023 een onbelaste schenking eigen woning te doen. De onbelaste schenking van de eigen woning is mogelijk wanneer je:​​​​​​

Ik neem je mee in dit artikel en geef je tips bij het schenken van de (verlaagde) jubelton.

Ellen Wilts
Ellen Wilts Senior belastingadviseur

1. Nog niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt

Heb je nog niet eerder een schenking gedaan waarop een éénmalig verhoogde vrijstelling van toepassing was? Dan kan in 2023 maximaal € 28.947 worden geschonken voor de eigen woning.

Bij de schenking mag je bepalen dat de ontvanger maximaal € 2.418 (kind € 6.035) niet hoeft te besteden aan de eigen woning. Dat bedrag mag dan vrij worden besteed.

Ouders hebben de keuze tussen de verlaagde jubelton (maximaal € 28.947 waarvan maximaal € 6.035 vrij te besteden) en de algemene éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling (maximaal € 28.947 en volledig vrij te besteden).

De verlaagde jubelton moet in 2023 daadwerkelijk worden betaald en uiterlijk op 31 december 2025 door de ontvanger zijn besteed aan de eigen woning.

Leeftijdseis

Op het moment van de schenking moet degene aan wie je schenkt tussen de 18 en 40 jaar oud zijn (de dag waarop de ontvanger 40 wordt telt mee). Is de ontvanger ouder? Dan kan deze toch de schenking eigen woning van jou krijgen indien de fiscaal partner van de ontvanger wel aan de leeftijdseis voldoet.

2. In 2021 en 2022 deel van de jubelton 2021 geschonken

Heb je de jubelton van 2021 gespreid over 2021 en 2022 en resteert er nog een deel van de maximale jubelton van € 105.302? Je mag dan in 2023 het nog resterende bedrag van de jubelton schenken.

Er moet wel weer aan alle voorwaarden worden voldaan en dus ook aan de leeftijdseis. Naast het restant van de jubelton mag ook de jaarlijkse vrijstelling worden geschonken (kinderen € 6.035 en anderen € 2.418).

De ontvanger moet de resterende jubelton volledig besteden aan de eigen woning. Wil je toch dat de ontvanger een deel van de schenking vrij mag besteden? Gebruik daarvoor dan de jaarlijkse vrijstelling die naast de resterende jubelton mag worden geschonken.

De resterende jubelton moet in 2023 daadwerkelijk worden betaald en moet uiterlijk op 31 december 2023 door de ontvanger zijn besteed aan de eigen woning. Dat geldt voor de schenkingen die in 2021 en 2022 zijn ontvangen en ook voor de schenking die in 2023 wordt ontvangen.

3. In 2022 deel van de jubelton 2022 geschonken

Heb je de maximale jubelton 2022 van € 106.671 in 2022 maar voor een deel geschonken? Je mag dan in 2023 het nog resterende bedrag van de jubelton schenken. Er moet wel weer aan alle voorwaarden worden voldaan en dus ook aan de leeftijdseis. Naast het restant van de jubelton mag ook de jaarlijkse vrijstelling worden geschonken (kinderen € 6.035 en anderen € 2.418).

De ontvanger moet de resterende jubelton volledig besteden aan de eigen woning. Wil je toch dat de ontvanger een deel van de schenking vrij mag besteden? Gebruik daarvoor dan de jaarlijkse vrijstelling die naast de resterende jubelton mag worden geschonken.

De resterende jubelton moet in 2023 daadwerkelijk worden betaald en moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn besteed aan de eigen woning. De geldt voor de schenking die in 2022 is ontvangen en ook voor de schenking die in 2023 wordt ontvangen.

Tips bij het schenken van de (verlaagde) jubelton

Wanneer je de jubelton gaat schenken, denk dan ook aan de volgende punten:

  • Leg de schenking schriftelijk vast.
  • Wil je niet dat de ontvanger alsnog schenkbelasting moet betalen over (een deel van) de schenking eigen woning? Schenk dan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt voor zover niet wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling. De ontvanger moet dan dat deel van de schenking eigen woning aan jou terugbetalen.
  • Denk na over het opnemen van een uitsluitingsclausule zodat de schenking tot het privévermogen van de ontvanger behoort (beschermt tegen echtscheiding). De uitsluitingsclausule kan eventueel worden verzacht door deze bijvoorbeeld bij overlijden van de ontvanger te laten vervallen.
  • Koopt degene aan wie je schenkt de woning samen met een partner en investeert deze partner niet eenzelfde bedrag? Laat de ontvanger en partner dan schriftelijk vastleggen welke vergoeding de ontvanger krijgt over de investering van de jubelton op het moment dat de woning wordt verkocht of de relatie wordt beëindigd.

Tot slot

Als je overweegt om ‘wat te doen’ voor je (klein)kinderen, neven, nichten of de kinderen van jouw beste vrienden, dan is het goed dat je kijkt naar de mogelijkheden. Schakel dan eens met één van onze belastingadviseurs om erover van gedachten te wisselen. Want er is zoveel meer mogelijk dan schenking van de (verlaagde) jubelton.

Heb je nog vragen over de jubelton? Neem gerust contact met ons op.

Interessant!

Whitepaper schenken

Heb je de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor (klein)kinderen, maar zo beperk je ook de toekomstige erfbelasting. Hoe gaat belastingvrij schenken in zijn werk? Wij nemen je in de whitepaper mee in dit proces!

Ellen Wilts
Ellen Wilts Senior belastingadviseur