Jonge landbouwers: 'proefmaatschap' vaak niet belemmerend

Bent u jonge landbouwer en is er sprake van een ‘proefmaatschap’? Dat kunt u nu toch de toeslag Jonge landbouwers aanvragen met de Gecombineerde opgave. Uw samenwerkingsovereenkomst moet dan wel voor onbepaalde tijd zijn aangegaan.

Jonge landbouwers: 'proefmaatschap' vaak niet belemmerend

Bent u jonge landbouwer en is er sprake van een ‘proefmaatschap’? Dan kunt u nu toch de toeslag Jonge landbouwers aanvragen met de Gecombineerde opgave.

Uw samenwerkingsovereenkomst moet dan wel voor onbepaalde tijd zijn aangegaan.

 

Langdurige zeggenschap

Met de Gecombineerde opgave kunt u, als jonge landbouwer, de toeslag Jonge landbouwers en/of betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen.

Eén van de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen is dat u ‘langdurige zeggenschap’ heeft.

Proefmaatschap

In het verleden had u geen langdurige zeggenschap als in uw samenwerkingsovereenkomst (bijv. maatschapsakte) was opgenomen dat u, bij ontbinding van het samenwerkingsverband, geen voorzettingsrecht had.

Dit is o.a. bij de zogenaamde ‘proefmaatschappen’ van toepassing.

Vanaf 2019 is de werkwijze aangepast, waarbij onderscheid wordt gemaakt in samenwerkingsverbanden voor onbepaalde en bepaalde tijd.

Onbepaalde tijd

Heeft u een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan is een proefperiode (zonder voortzettingsrecht voor u) niet meer belemmerd.

U moet wel aan de overige voorwaarden voldoen, zoals o.a. de blokkerende zeggenschap.

Bepaalde tijd

U heeft geen langdurige zeggenschap, als er sprake is van een proefperiode zonder voortzettingsrecht bij een samenwerkingsverband voor bepaalde tijd.

Let op!
Is er in uw samenwerkingsverband een proefperiode afgesproken zonder u bij ontbinding recht heeft op voortzetting van het bedrijf?

Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd is dit niet langer meer beperkend voor de toeslag Jonge landbouwers of nationale reserves. 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op