De Jong & Laan transparant over haar controleactiviteiten

De Jong & Laan presenteert deze week haar kwaliteitsverslag controlepraktijk 2016. Het accountantskantoor is dit wettelijk gezien niet verplicht en is één van de weinige kantoren die bewust kiest voor een transparantieverslag over haar controleactiviteiten.

Roland Ogink
Roland Ogink

Het verslag is multimediaal: www.jonglaan.nl/kwaliteitsverslag-2016. Er bestaat geen papieren uitgave. Roland Ogink, directeur van de Jong & Laan, is een groot voorstander van meer transparantie in de sector. Als voorzitter van de NBA werkgroep 'niet-oob-accountantsorganisatie' is hij actief betrokken bij ontwikkelingen in het vak. Ogink: 'Met het rapport van mijn werkgroep 'In het publiek belang; het kan echt beter!' werken we heel gericht aan de toekomst van de accountancy. Door in te zetten op kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit, willen we het vertrouwen in de accountancy terugwinnen en zorgen dat jong talent blijft kiezen voor dit prachtige vak.'

Noblesse oblige. Het mag dan ook niet verbazen dat Ogink met de Jong & Laan als niet-oob-accountant zelf het voortouw neemt. De Jong & Laan voelt wel de morele verplichting transparant te zijn over haar controleactiviteiten. Ogink: 'Zowel vanuit onze betrokkenheid bij de veranderingen in de sector, als ons streven om het beste controlekantoor voor het mkb te worden. De ondernemer moet er vanuit kunnen gaan, maar ook kunnen ervaren, dat wij alles in het werk stellen om tot de meest kwalitatieve controle te komen. Transparantie hoort daarbij. Sterker nog, het is voor ons een basisvereiste.

In het verslag worden de controlefeiten over 2016 grafisch weergegeven met een driedeling organisatie, kwaliteit & vaktechniek en compliance. Daarnaast wordt met interviews op film en in artikelen ingezoomd op de ambities, cultuur en werkwijze van de organisatie.