Invorderingsrente vanaf 1 januari 2023 naar 2%

De invorderingsrente op belastingschulden is vanaf 1 januari 2023 verhoogd van 1 naar 2%. Medio 2023 volgt nog een verdere stijging.

Wanneer invorderingsrente?

Heb je op de uiterste betaaldatum je belastingen nog niet betaald? Dan ben je invorderingsrente verschuldigd vanaf de dag na de uiterste betaaldatum tot de dag waarop je betaling door de Belastingdienst ontvangen is.

Invorderingsrente 2024

  • was tot en met 30 juni 2022 verlaagd naar 0,01%.
  • Vanaf 1 juli 2022 bedroeg de invorderingsrente 1%.
  • Vanaf 1 januari 2023 is de invorderingsrente verder verhoogd naar 2%.
  • Per 1 juli 2023 volgt een stijging naar 3%.
  • Vanaf 1 januari 2024 komt de invorderingsrente weer uit op het oude niveau van vóór de coronacrisis, namelijk 4%.

Aflossen coronabelastingschulden?

Je bent ook invorderingsrente verschuldigd over je belastingschulden waarvoor je langdurig uitstel van betaling kreeg in verband met de coronacrisis. Deze schulden worden vanaf 1 oktober 2022 in principe in 60 gelijke maandelijkse termijnen afgelost. De verhoging van de invorderingsrente kan misschien reden zijn om deze schulden al eerder af te lossen, mits dit uiteraard tot de mogelijkheden behoort.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op
Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op