Invloed dienstbetrekking op fiscale voordelen ondernemer

Beïnvloedt uw dienstbetrekking de fiscale voordelen die gelden voor een ondernemer?

Fiscale voordelen

U bent een ondernemer zonder personeel en bent daarnaast bij één opdrachtgever in dienstbetrekking werkzaam. U heeft verschillende opdrachtgevers en loopt ondernemersrisico. Wat u betreft, is er geen enkele twijfel dat u een echte ondernemer bent. Of uw dienstbetrekking de fiscale voordelen beïnvloedt die gelden voor een ondernemer, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Loon uit dienstbetrekking

Als het loon dat u ontvangt uit de dienstbetrekking kan worden aangemerkt als winst uit onderneming heeft de dienstbetrekking geen invloed op uw fiscale voordelen. Het telt dan gewoon mee voor bijvoorbeeld de mkb-winstvrijstelling en de toepassing van de zelfstandigenaftrek.

Kan het loon dat u ontvangt uit de dienstbetrekking niet worden aangemerkt als winst uit onderneming dan kunt u hierover niet de mkb-winstvrijstelling toepassen en komt u mogelijk niet in aanmerking voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek.

Winst uit onderneming

Het loon uit een dienstbetrekking wordt aangemerkt als winst uit onderneming als sprake is van:

  • een nauwe samenhang tussen de werkzaamheden in de dienstbetrekking en die in uw onderneming, en;
  • ondergeschiktheid van de dienstbetrekking aan uw onderneming.

Let op!

Of hiervan sprake is, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Overleg hierover met uw adviseur.