Investering (in transport)? Vergeet aftrek niet!

Voor 2019 zijn de regelingen in het kader van de EIA en de MIA/Vamil weer van toepassing, met aanpassingen ten opzichte van 2018. Lees verder...

Investering (in transport)? Vergeet aftrek niet!

Voor 2019 zijn de regelingen in het kader van de EIA en de MIA/Vamil weer van toepassing, met her en der wat aanpassingen ten opzichte van 2018.

De EIA aftrek is verlaagd, van 54,5% in 2018 naar 45% in 2019, maar dit levert (netto) nog steeds ongeveer 11% op. De aftrek in het kader van de MIA/Vamil is ongewijzigd en afhankelijk van de code.

Meerdere zaken subsidiabel

Niet alleen zaken genoemd op de energielijst zijn overigens subsidiabel. Investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande en nieuwe transportmiddelen komen ook, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, in aanmerking voor aftrek.

Met als voorbeeld de palletkist die als voorziening in aftrek kan worden genomen, maar die niet expliciet op de lijst voorkomt. Wel moet u rekening houden met het minimum bedrag van € 2.500 per melding.

Financiële impuls voor investering

Naast de regelingen EIA en MIA zijn er nog tal van regelingen (WBSO, RDA) die een financiële impuls kunnen geven aan uw investeringen die voor 2019 op stapel staan.

Want niet alleen voor transportmiddelen (trekkend of getrokken) bestaan regelingen, ook voor uw (nieuwe of bestaande) bedrijfspand, kantoren en warehouse bestaan wellicht mogelijkheden.

Let op!

De meldingstermijn van 3 maand kan niet worden verlengd. Tijdige communicatie met uw adviseur scheelt wellicht ‘gezeur’.