Innovatiewinst: meer belasting in 2021

Het belastingtarief over de innovatiewinst stijgt volgend jaar (2021) van 7% naar 9%. Lees meer...

Innovatiewinst: meer belasting in 2021

Innovatiewinst wordt in de vennootschapsbelasting speciaal belast. Het hierbij horende belastingtarief stijgt volgend jaar (2021) van 7% naar 9%. Dit staat in het Belastingplan 2021. 

Activiteiten in de innovatiebox

Ondernemingen in de vennootschapsbelasting (vpb) kunnen een verlaagd belastingtarief toepassen over de winst die behaald is met innovatieve activiteiten. Deze activiteiten worden in de zogenaamde innovatiebox belast tegen een tarief van 7%. Vanaf 2021 wordt dit tarief verhoogd naar 9%, waardoor over de behaalde innovatiewinst ruim 28% meer belasting moet worden afgedragen.

Voorwaarden gebruik innovatiebox

Het gebruik van de innovatiebox kent wel een aantal voorwaarden. Zo moet u in aanmerking komen voor de WBSO, ofwel de fiscale tegemoetkoming in de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk.

Wat als u innovatieverliezen heeft?

Innovatieverliezen vallen niet onder het lagere effectieve tarief van de innovatiebox. Dit is gunstig, want daardoor kunt u deze verliezen aftrekken tegen het normale tarief. U kunt de verliezen verrekenen met belastbare winsten uit het voorgaande jaar en de komende jaren. 

Heeft u nog vragen over de verhoging van het effectieve tarief van de innovatiebox? Neem gerust contact met ons op. 

 

Terug naar het Prinsjesdag overzicht

De belastingplannen voor volgend jaar: wat staat ons te wachten?