Betaling aan derden doorgeven aan de Be­las­ting­dienst

Betaal je aan niet-werknemers bedragen voor werkzaamheden die zij voor je hebben verricht, dan moet je deze bedragen doorgeven aan de Belastingdienst. Deze renseigneringsverplichting is met ingang van 2022 veranderd. Wij nemen je mee in dit artikel.

Nieuwe verplichtingen

Inhoudingsplichtigen moeten nu verplicht het een en ander uit eigen beweging doorgeven. Niet-inhoudingsplichtigen moeten deze bedragen alleen doorgeven als zij daarvoor van de Belastingdienst een uitnodiging ontvangen.

Let op: de regeling geldt niet voor betalingen voor werkzaamheden die zijn verricht aan personen die onder de vrijwilligersregeling vallen.

Het doorgeven van de betalingen aan derden moet je uiterlijk op 31 januari 2023 doen.

Hoe gegevens aanleveren?

De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is via het Gegevensportaal bij de Belastingdienst of via Digipoort. Heb je nog geen toegang tot het Gegevensportaal of Digipoort, meld je dan (ruim) vóór 1 februari 2023 aan.

Doorgeven door inhoudingsplichtigen

De verplichting om betalingen aan derden door te geven aan de Belastingdienst is verplicht voor inhoudingsplichtigen. Dat zijn personen of rechtspersonen met een loonheffingnummer. Je geeft alleen bedragen door van betalingen aan derden als het gaat om betalingen aan personen die:

 • niet bij jou in dienst zijn;
 • die zelf geen factuur uitreiken, of;
 • die wel een factuur uitreiken, maar daarop geen btw vermelden.

Vaak zal het gaan om ondernemers die zijn vrijgesteld voor de btw of ondernemers die de kleine-ondernemersregeling (kor) toepassen. Maar ook betalingen aan niet-ondernemers moeten worden gemeld. Denk aan particulieren die werkzaamheden voor je verrichten, zoals een schoonmaker of een klusjesman. Ook betalingen aan personen die lezingen geven of auteurs moeten worden doorgegeven.

Let op! Btw-vrijgestelde prestaties komen vooral voor in de gezondheidszorg, het onderwijs en de sportsector of sociaal-culturele sector.

Welke informatie geef je door?

 • naam, adres, geboortedatum van de persoon aan wie je uitbetaalt;
 • burgerservicenummer (bsn);
 • het uitbetaalde bedrag;
 • de datum waarop het bedrag is uitbetaald.

Tip: Registreer direct bij het aangaan van de opdracht met de dienstverlener de hiervoor gevraagde gegevens.

Doorgeven aan niet-inhoudingsplichtigen

Niet-inhoudingsplichtigen hoeven de aan derden betaalde bedragen niet uit eigen beweging door te geven aan de Belastingdienst. Dat moet alleen als zij een uitnodiging daartoe hebben ontvangen van de Belastingdienst. Doorgeven uit eigen beweging mag wel.

Bij betalingen door niet-inhoudingsplichtigen aan derden gaat het om betalingen aan personen die:

 • niet bij jou in dienst zijn;
 • geen ondernemer zijn.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan personen die lezingen op hun vakgebied houden of auteurs. Maar ook aan particulieren aan wie je betalingen doet voor werkzaamheden (schoonmaken, onderhoud gebouw, klusjes).

Welke informatie geef je door?

 • naam, adres, geboortedatum van de persoon aan wie je uitbetaalt;
 • het uitbetaalde bedrag;
 • de datum waarop het bedrag is uitbetaald.

Let op! Het burgerservicenummer (bsn) mag niet worden geregistreerd en doorgegeven aan de Belastingdienst.

Tip! Registreer direct bij het aangaan van de opdracht met de dienstverlener de hiervoor gevraagde gegevens. Check dan ook of de dienstverlener wel of geen ondernemer is. Bedragen die zijn betaald aan ondernemers hoeven niet doorgegeven te worden.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.