Informatieplicht energiebesparing, wat geldt voor u als agrariër?

Verbruikt uw bedrijf op jaarbasis 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas of meer? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Wat geldt nog meer voor u?

Informatieplicht energiebesparing, wat geldt voor u als agrariër?

Verbruikt uw bedrijf op jaarbasis 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas of meer? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit? Dan moet u vanaf 1 juli 2019 voldoen aan de Informatieplicht energiebesparing.

Energiebesparingsplicht

U bent verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen bij een energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit per jaar en/of 25.000 m³ aardgas per jaar.

De verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen is niet nieuw. Deze verplichting vindt u terug in de voorschriften van uw omgevingsvergunning of in het Activiteitenbesluit indien uw bedrijf meldingsplichtig is.

Energiebesparende maatregelen lijst

Valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit? Dan moet u alle van toepassing zijnde energiebesparende maatregelen treffen, die zijn opgenomen in de zogenoemde Energiebesparende maatregelen lijst voor de agrarische sector.

Het is mogelijk dat u al een (groot) deel van deze maatregelen heeft toegepast.

Informatieplicht

Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, bent u met de Informatieplicht energiebesparing verplicht om aan RVO door te geven:

  • welke energiebesparende maatregelen voor u van toepassing zijn;
  • welke u genomen heeft;
  • welke u gaat nemen.

Meld dit uiterlijk op 1 juli 2019.

Handhaving

Uw gemeente kan op deze manier controleren of u aan de informatieplicht hebt voldaan en of u de energiebesparende maatregelen treft die van toepassing zijn op uw bedrijf.

Houd er rekening mee dat dit tijdens een milieucontrole gecontroleerd kan worden.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.