ILT: strengere handhaving rij- en rusttijden

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft sinds 1 februari strenger op rij- en rusttijden. Lees meer in dit artikel.

ILT: strengere handhaving rij- en rusttijden

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft sinds 1 februari 2021 strenger op rij- en rusttijden. Ondanks deze aanscherping is het van belang dat de fysieke controle blijft. 

Welke wijzigingen zijn doorgevoerd?

De ILT wil de pakkans vergroten en een stap zetten richting een meer geharmoniseerde handhaving binnen de EU. De wijzigingen zijn ingegaan per 1 februari 2021 en gaan over het volgende:

  • Bij wegcontroles wordt voortaan teruggekeken (en beboet) vanaf het controlemoment tot aan het einde van de voorgaande wekelijkse rust. Voorheen was dit over maximaal een dag.
  • Als bij een wegcontrole manipulatie van de tachograaf wordt ontdekt, riskeren de chauffeur en de ondernemer een boete (€ 1500 voor de chauffeur en € 10375 voor de ondernemer). Daarnaast kan vanaf nu ook de bestuurderskaart worden ingenomen.
  • Ook bij bedrijfscontroles kunnen chauffeurs voortaan worden beboet, als zij een duidelijke rol hebben gespeeld of handeling hebben verricht waardoor het mogelijk was te manipuleren met de kaart of met de tachograaf. Die boete bedraagt € 1500.

Zodra overtredingen onherroepelijk zijn, zullen ze voor de onderneming en de vervoersmanager ook een risico opleveren de vergunning en de vakbekwaamheid kwijt te raken. Vanaf 1 maart worden deze geregistreerd in het ERRU-register.

Hoe kunt u de regie houden over uw rij- en rusttijden?

Transport Logistiek Nederland (TLN) helpt vervoerders de regie op de rij- en rusttijden te houden via de tool TLN Tachoweb. Hierin kan gemonitord worden:

  • Welke overtredingen er zijn.
  • hoe hoog het boetebedrag zou zijn bij een controle, en;
  • welk ERRU-risico er gelopen wordt zodat tijdig kan worden bijgestuurd. 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Bron: TLN