HRM scholingsregeling MKB provincie overijssel

MKB bedrijven, gevestigd in Overijssel kunnen op grond van deze regeling de helft van de kosten voor een HRM-scan en maatwerkontwikkeltrajecten gesubsidieerd krijgen. De regeling is bedoeld voor het MKB dat geen beroep kan doen op scholingsfondsen vanuit de branche of op Europese scholingsprogramma’s, zoals ESF.

Voor wie

a.  MKB bedrijven in Overijssel. De regeling kan ook worden gebruikt als er sprake is van een vestiging in Overijssel, terwijl de hoofdvestiging zich buiten de provincie bevindt.

b.  de onderneming/vestiging heeft ten minste 8 werknemers met een niet hogere opleiding dan MBO 3 opleiding hebben gevolgd;

Waarvoor
 

  • Het uitvoeren van een HRM-scan. Dit is een scan die inzicht geeft in de behoefte aan maatwerkontwikkeltrajecten van werknemers in dienst bij het MKB bedrijf en die wordt uitgevoerd door een deskundige; en  
  • Het uitvoeren van maatwerkontwikkeltrajecten.

Dit zijn ontwikkelingstrajecten voor tenminste 8 medewerkers met een niet hogere opleiding dan MBO 3, in dienst bij het MKB bedrijf. Het is gericht op competenties, vaardigheden en kennis met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen. 

Pas op: er wordt geen subsidie toegekend voor alleen maar het uitvoeren van een HRM-scan.

Hoogte subsidie

50% van de kosten. maximaal € 20.000,00 per aanvraag.
Wat valt onder de kosten:

-    kosten voor de ingeschakelde adviseur;

-    verletkosten voor het personeel. Dat zijn de loonkosten van vast personeel dat onder werktijd een opleiding volgt.

Budget

Voor 2017:  € 500.000,00.
Per bedrijf/vestiging mag slecht één maal een aanvraag worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.