Normen staldieren aangepast: hogere stikstofcorrecties varkens

Houdt u staldieren? Per 1 januari 2020 zijn meerdere normen aangepast. Zo krijgt u als varkenshouder in (bijna) alle gevallen te maken met een hogere stikstofcorrectie. Lees verder...

Normen staldieren aangepast: hogere stikstofcorrecties varkens

Houdt u staldieren? Per 1 januari 2020 zijn meerdere normen aangepast. Zo krijgt u als varkenshouder in (bijna) alle gevallen te maken met een hogere stikstofcorrectie.

Een hogere stikstofcorrectie resulteert in een lagere stikstofproductie in de stalbalans. Bij de andere staldieren zijn de wijzigingen minder ingrijpend.

Oplossing stikstofgat varkens?

Bij de stalbalans voor varkens moet u rekening houden met een hogere stikstofcorrectie. Alleen de norm voor diercategorie 407 op drijfmest is iets verlaagd.

Door een hogere stikstofcorrectie zal een stikstofgat in uw stalbalans minder snel voorkomen. U produceert immers minder stikstof welke u moet verantwoorden. U vindt de nieuwe normen in de onderstaande tabel, tussen de haakjes staat de oude norm vermeld. 

Stikstofcorrectie varkens
  Drijfmest   Vaste mest  
Diercategorie Emissiearm Overig Emissiearm Overig

400 Fokzeugen excl. biggen

6,2 (2,0) 6,4 (4,5) 9,3 (2,1) 9,3 (3,8)

401 Fokzeugen incl. biggen

8,9 (2,8) 9,2 (6,2) 13,4 (2,9) 13,4 (5,3)

404 Opfokzeug -beer ca. 25 kg tot geslachtsrijpheid

5,0 (2,3) 5,7 (4,5) 6,5 (1,6) 6,5 (3,0)

406 Dek- en zoekberen geslachtsrijp

6,9 (3,9) 7,1 (5,2) 10,4 (3,5) 10,4 (4,5)

407 Gespeende biggen tot ca. 25 kg. Ander bedrijf

0,7 (0,4) 0,7 (0,8) 1,0 (0,4) 1,0 (0,7)

411 Vleesvarkens

4,0 (1,8) 4,6 (3,5) 5,2 (1,3) 5,2 (2,3)

Overige wijzigingen

Ook voor kippen, vleeskalkoenen, nertsen, konijnen en eenden zijn de meeste stikstofcorrecties gewijzigd. Daarnaast zijn enkele stalsystemen bij kippen en eenden opgeheven. Verder zijn ook enkele diergebonden normen aangepast. Het effect hiervan op uw stalbalans is echter beperkt.

Wilt u een mestplan maken voor 2020? Houd dan rekening met de gewijzigde normen en correcties.

Heeft u vragen over de aangepaste normen staldieren? Neem dan contact met ons op.