Het cafetariamodel en de werkkostenregeling

Lees hoe u het arbeidsvoorwaardenpakket optimaal (binnen de werkkostenregeling) kunt afstemmen op de wensen van uw werknemers.

Het cafetariamodel en de werkkostenregeling

Het cafetariamodel maakt arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk. Werknemers kunnen kiezen wat er het beste bij hen past. Hoe kan de werkkostenregeling in dat model ingezet worden?

Cafetariamodel?

U wilt uw arbeidsvoorwaardenpakket optimaal afstemmen op de wensen van uw werknemers?

Dat kan met het cafetariamodel, waarbij de werknemer voor een deel van zijn arbeidsvoorwaarden een keuze heeft. Maar hoe doet u dat optimaal binnen de werkkostenregeling?

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen

Werkkostenregeling

Met de werkkostenregeling (WKR) kunt u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan uw personeel toekennen, die zonder gebruik van de WKR belast zouden zijn.

Zo is bijvoorbeeld een kerstpakket belast, maar als u dit onderbrengt in de WKR niet. De regeling kent een aantal vrijstellingen en een vrije ruimte van 1,7% van uw loonsom tot € 400.000 en 1,18% daarboven.

Alleen als u meer uitkeert aan vergoedingen en verstrekkingen, betaalt u als werkgever 80% eindheffing. De vergoeding of verstrekking blijft dan voor de werknemer onbelast.

Tip! Past u het cafetariamodel toe, gebruik dan optimaal de vrijstellingen en de vrije ruimte van de WKR. 

Gebruik binnen cafetariamodel

U kunt de WKR binnen een cafetariamodel gebruiken door een aantal op de werknemer afgestemde vergoedingen of verstrekkingen belastingvrij te houden of te maken.

Bijvoorbeeld door een werknemer op basis van de cafetariaregeling de mogelijkheid te geven zijn vergoeding voor woon-werkverkeerkilometers met eigen vervoer te verhogen van € 0,19 naar € 0,29 per kilometer.

Normaal gesproken is de € 0,10 extra belast, maar dus niet als u deze aanwijst voor de WKR.

Gebruikelijkheidstoets

Als u gebruikmaakt van de WKR, dan moet u wel rekening houden met de zogenaamde ‘gebruikelijkheidstoets’. Dit betekent dat een vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van wat gebruikelijk is.

Dit is een wat vaag begrip, maar voor de vraag of een vergoeding of verstrekking gebruikelijk is, moet u kijken naar wat u doet voor uw andere werknemers, maar ook naar werknemers van collega’s in dezelfde branche.

Vergoedingen en verstrekkingen tot € 2.400 per werknemer per jaar vindt de Belastingdienst gebruikelijk.

Let op! Het bedrag van € 2.400 geldt in alle redelijkheid. Naar de mening van de Belastingdienst is het niet redelijk om dit bedrag aan te wijzen aan de WKR voor bijvoorbeeld stagiairs en werknemers met een loon dat lager is dan het minimumloon.

Houd vrije ruimte in de gaten

Houd de vrije ruimte in de gaten. Tot € 2.400 per werknemer per jaar zijn vergoedingen en verstrekkingen weliswaar nog gebruikelijk, maar als u de vrije ruimte overschrijdt, betaalt u wel 80% eindheffing.

In dat geval is de vergoeding of verstrekking voor uw personeel weliswaar belastingvrij, maar dus niet voor u!

Wilt u meer informatie over het cafetariamodel en de werkkostenregeling? Neem gerust contact met ons op.

Zo haal je het maximale uit de werkkostenregeling

Kom te weten wat u mag vergoeden en verstrekken aan uw werknemers.

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen