Handreiking BEX 2021: dit zijn de wijzigingen

In 2021 kunt u, net als voorgaande jaren, de stikstof- en fosfaatproductie van uw melkvee aan de hand van de BEX bepalen. Voor de berekening van 2021 moet u rekenen met de actuele handreiking. Onlangs is de handreiking BEX 2021 gepubliceerd. De nieuwe handreiking bevat enkele aanpassingen.

Aanpassingen VCRE

De berekening van de BEX is voor het overgrote deel gelijk aan 2020. In de nieuwe versie zijn voor aan aantal bijproducten de standaard verteringscoëfficiënten van het ruw eiwit (VCRE) aangepast.

Nieuwe producten

Daarnaast zijn enkele nieuwe producten toegevoegd. De aanpassingen en toevoegingen hebben een zeer gering effect op de berekening en het eindresultaat.

Stalsysteem aangepast

De ammoniakemissie van het stalsysteem A 1.24 is lager vastgesteld. Dit betekent dat u minder ammoniakemissie en dus minder verlies heeft. Dit houdt echter wel in dat er rekenkundig meer stikstof in de mest(put) blijft.

Heeft u een dergelijk stalsysteem? Dan bevat uw mest rekenkundig meer stikstof en is dus uw stikstofproductie hoger.

Heeft u nog vragen over de handreiking BEX 2021? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag.