Navorderingsaanslag: waar ligt de (onder)grens?

De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest duidelijk gemaakt wat de grens voor een navorderingsaanslag precies is. Lees meer...

Navorderingsaanslag: waar ligt de (onder)grens?

Om irritatie bij belastingplichtigen te voorkomen, legt de Belastingdienst vanaf een bepaald bedrag een navorderingsaanslag op. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest duidelijk gemaakt wat de grens voor een navorderingaanslag is.

Grens navorderingsaanslag

Voor navorderingsaanslagen geldt in beginsel een grens van €450. Bij kleinere correcties wordt niet nagevorderd. Dit is anders wanneer er sprake is van kwade trouw of wanneer vaker dezelfde fout wordt gemaakt. In deze situaties wordt bij kleinere correcties wél nagevorderd.

Geldt grens ook bij verlaging navordering na bezwaar?

De Hoge Raad oordeelde in een zaak waarbij het ging om de vraag of de grens van €450 ook geldt nadat bezwaar is gemaakt met als gevolg dat de navordering verlaagd is. 

In de betreffende zaak had een belastingplichtige te veel zorgkosten in aftrek gebracht. Dit leverde hem in 2014 en 2015 navorderingen op van respectievelijk €942 en €1032. Na bezwaar werden de navorderingsaanslagen teruggebracht tot bedragen van minder dan €450.

Hoge Raad: grens geldt ook na bezwaar

Volgens de Hoge Raad is het niet van belang of de navorderingsaanslag verminderd is na bezwaar. Van belang is slechts of de navorderingsaanslag al dan niet meer dan €450 bedraagt. Pas bij een hoger bedrag dan €450 kan in beginsel worden nagevorderd.

Belastingrente niet van invloed 

In een uitspraak van mei dit jaar had het hof Amsterdam bepaald dat belastingrente niet meetelt bij het bepalen van de correctiegrens. Het gaat dus alleen om het bedrag van de na te vorderen belasting.

Heeft u vragen over de correctiegrens bij navorderingsaanslagen? Neem contact met ons op.